Imprint

Imprint Weiss Technik

TEST IT.

Weiss Umwelttechnik GmbH
Greizer Straße 41 - 49
35447 Reiskirchen
Germany

Phone:  +49 6408 84-0
Fax:  +49 6408 84-8710 
E-mail:  info@weiss-technik.com 
Website:  http://www.weiss-technik.com

Establishment: 20.03.1956
Partners: Schunk GmbH, 35452 Heuchelheim
Management: Peter R. Manolopoulos, Peter Kuisle
Register court: HRB 596 District court Gießen
VAT identification number: DE 811 114 120

 

Vötsch Industrietechnik GmbH
Beethovenstraße 34
72336 Balingen
Germany

Phone:  +49 7433 303-0
Fax:  +49 7433 303-4112  
E-mail:  info.voetsch@weiss-technik.com 
Website:  http://www.voetsch-technik.com

Establishment: 1929
Partners: Schunk GmbH, 35452 Heuchelheim
Management: Peter R. Manolopoulos, Peter Kuisle
Register court: HRB 410872 District court Stuttgart
VAT identification number: DE 811 112 534

 

For India

Weiss Technik India Private Limited
3-6-271, 2nd Floor, Sudheer Tapani Tower
Himayath Nagar, Hyderabad - 500 029
India

Phone: + 91 40 2322 4910
Fax      : + 91 40 2322 4913
E-Mail : sales.in@weiss-technik.com
Website : http://www.weiss-technik.com

Establishment : 26.08.2011
Partners : Weiss Umwelttechnik GmbH,35447 Reiskirchen
Management :  Mr.Peter Kuisle, Mr. M.A.Gaffar, Mr. Ingo Fink
VAT identification number: 36901461340

 

HEAT IT.

Vötsch Industrietechnik GmbH
Greizer Straße 41-49
35447 Reiskirchen
Germany

Phone: +49 6408 84-73
Fax: +49 6408 84-8747
E-mail: info.ovens@weiss-technik.com
Website: http://www.voetsch-ovens.com

Establishment: 1929
Management: Peter R. Manolopoulos, Peter Kuisle
Register court: HRB 410872 District court Stuttgart
VAT identification number: DE 811 112 534

 

COOL IT.

Weiss Klimatechnik GmbH
Greizer Straße 41-49
35447 Reiskirchen
Germany

Phone: +49 6408 84-6500
Fax: +49 6408 84-8720
E-mail: info@weiss-technik.com
Website: http://www.weiss-technik.com

Establishment: 06.03.1984
Partners: Schunk GmbH, Heuchelheim
Management: Peter R. Manolopoulos, Dirk van Manen
Register court: HBR 1200 District court Gießen
VAT identification number: DE 811 114 138

 

Weiss Pharmatechnik GmbH
Wiechmannsallee 3
27798 Hude
Germany

Phone: +49 4484 189-0
Fax: +49 4484 189-189
E-mail: info.pharma@weiss-technik.com
Website: www.weiss-pharma.com

Establishment: 1979
Management: Georg Bernhard Weber
Register court: HRB 1066 District court Oldenburg
VAT identification number: DE 117 175 518