Weiss Technik international

Wir für Sie vor Ort

Weiss Technik international

Wij zijn er voor uVötsch, vestiging Balingen

Standaardkasten en standaardsystemen voor klimaatsimulatie

Balingen is de thuisbasis van het merk Vötsch en ons competentiecentrum voor standaard testapparatuur en speciaal aangepaste standaard testapparatuur. De kasten en systemen kunnen flexibel worden ingezet en simuleren thermische, dynamische en mechanische belastingen op testspecimens op nauwkeurige en betrouwbare, reproduceerbare wijze. Dit vormt de ideale basis voor het betrouwbaar testen van de invloed van klimatologische omstandigheden en van andere factoren op producten en materialen.

Standaardkasten en standaardsystemen voor klimaatsimulatie

Breed scala aan services voor de meest uiteenlopende vereisten
In de vestiging Balingen wordt een groot aantal standaard testkasten en temperatuurtestsystemen, klimaatkamers en klimaattestsystemen geproduceerd. Bovendien zijn deze individueel aangepast voor de meest uiteenlopende klantvereisten. Al naargelang de uitvoering simuleren deze, onder andere, temperaturen, vochtigheid, irrigatie, luchtdruk, zonlicht, UV-straling, wind en trillingen. Wij ontwikkelen en produceren ook oplossingen voor langeduurtests, tests van elektronische assemblages en elektromagnetische compatibiliteit (EMC), alsook systemen voor het testen van lithium-ionbatterijen, testbanken voor koplampen en temperatuurshocktesters.


Beproefde technologie, intelligente besturing
Onze kasten en systemen zijn bijzonder betrouwbaar en zijn onder meer afgestemd op de hoge eisen en strikte normen die in de auto-industrie, farmaceutische industrie, voedingsmiddelenindustrie en lucht- en ruimtevaartindustrie gelden. De gestandaardiseerde testers zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en capaciteiten en, afhankelijk van het model, ook verkrijgbaar in explosieveilige uitvoering. Dankzij de intelligente besturing zijn ze niet alleen zeer gebruiksvriendelijk, maar ook gemakkelijk met elkaar in een netwerk met een overkoepelend besturingssysteem te verbinden.


Klimaatsimulatie sinds het eerste uur
Het merk Vötsch blikt terug op een lange traditie op het gebied van klimaatsimulatietechnologie en wordt beschouwd als de uitvinder ervan. In het begin in 1929 ontwikkelde het bedrijf zich eerst in Berlijn en vervolgens in Balingen totdat het met Weiss Technik fuseerde.

Thomas Jarck

Thomas Jarck

Site Manager Vötsch Technik, Balingen

Sinds februari 2017 is Thomas Jarck de nieuwe site manager van Vötsch in Balingen (Duitsland).
 
Zijn carrière begon als controller. In 1996 werd hij hoofd van de administratieve diensten en personeelschef van Vötsch Technik. Vanaf 2006 werd hij personeelschef van de Duitse Weiss Technik vestigingen. In 2017 kwam hij als site manager naar Balingen terug.  Testkasten voor klimaattesten, type ClimeEvent
  Testkasten voor klimaattesten, type ClimeEvent

  ClimeEvent klimaattestkasten zet de maatstaf op het gebied van prestaties, toekomstbestendigheid en bruikbaarheid. Het nieuwe koelmiddel R449A maakt ClimeEvent eco- en gebruiksvriendelijk.

  Meer info
  Tafelmodellen voor temperatuurtesten, type LabEvent T
  Tafelmodellen voor temperatuurtesten, type LabEvent T

  De compacte temperatuur-testkamers uit het LabEvent-assortiment bieden u reproduceerbare tests voor kleinere testartikelen op het gebied van R&D en QC.

  Meer info
  Testkasten voor temperatuur-schoktesten ShockEvent
  Testkasten voor temperatuur-schoktesten ShockEvent

  Met TS temperatuurschok-testkast van weisstechnik® kunnen extreem snelle temperatuurschommelingen van –80 °C tot +220 °C worden bereikt.

  Meer info
  SunEvent zonlichtsimulatie-testkast
  SunEvent zonlichtsimulatie-testkast

  Direct zonlicht, hitte, koude, vochtigheid - veel kleine en grote componenten zijn in de praktijk onderhevig aan diverse omgevingsinvloeden.

  Meer info
  Conditioneringssystemen ter aanvulling voor testbanken van elektromotoren
  Conditioneringssystemen ter aanvulling voor testbanken van elektromotoren

  Om de toelaatbare belasting van elektromotoren en generatoren onder verschillende omgevingsomstandigheden te kunnen testen, is speciale testapparatuur nodig. Weiss Technik biedt daartoe speciaal ontwikkelde conditioneringssystemen, bijvoorbeeld voor gebruik in de automobielindustrie, de sector van e-mobility en elektromotoren, alsook voor elektrische aandrijfsystemen en testsystemen voor elektrisch gereedschap.

  Meer info
  Koplampen proefstand
  Koplampen proefstand

  Onze testopstelling voor koplampen verbindt een klimaat- en temperatuurtest. Daarbij kunnen een windventilator, een beregeningseenheid en een onderdrukeenheid geactiveerd worden.

  Meer info
  Verzorging van externe testruimten met temperatuur- en klimatiseer-luchtconditioneringsapparaten
  Verzorging van externe testruimten met temperatuur- en klimatiseer-luchtconditioneringsapparaten

  Verzorging van externe testruimten met temperatuur- en klimatiseer-luchtconditioneringsapparaten, wanneer je product niet past in een standaard temperatuur of klimaatkamer.

  Meer info
  Temperatuurkast voor materiaalbeproeving, type LabEvent
  Temperatuurkast voor materiaalbeproeving, type LabEvent

  Met de Temperatuurkast voor materiaalbeproeving, type LabEvent, beschikt u over een temperatuurbereik van -60°C tot +130°C - in een toestel met groot volume van 500 liter.

  Meer info

Vötsch Industrietechnik GmbH Produktbereich Umweltsimulation

Beethovenstraße 34, 72336 Balingen-Frommern
Deutschland

+49 74 33 303 - 0
info.voetsch@weiss-technik.com

E-mail sturen

  Download [.pdf]: ISO 9001:2015 VIT

  ISO 9001:2015 VIT

  Vötsch Industrietechnik GmbH, Balingen

  Download
  Download [.pdf]: Akkreditierungsurkunde DAkkS VIT

  Akkreditierungsurkunde DAkkS VIT

  Vötsch Industrietechnik GmbH, Balingen (Germany)

  Download
  Download [.pdf]: Verleihungsurkunde Wasserhaushaltsgesetz (WHG), VIT

  Verleihungsurkunde Wasserhaushaltsgesetz (WHG), VIT

  Vötsch Industrietechnik GmbH, Balingen (Germany)

  Download
  Download [.pdf]: Standard Conditions of Sale, Delivery and Assembly

  Standard Conditions of Sale, Delivery and Assembly

  Weiss Umwelttechnik GmbH, Weiss Klimatechnik GmbH, Weiss Pharmatechnik GmbH

  Download
  Download [.pdf]: Terms and Conditions of purchase

  Terms and Conditions of purchase

  Weiss Umwelttechnik GmbH, Weiss Klimatechnik GmbH, Weiss Pharmatechnik GmbH

  Download
  Download [.pdf]: Standard Conditions of Sale, Delivery and Assembly

  Standard Conditions of Sale, Delivery and Assembly

  Vötsch Industrietechnik GmbH

  Download
  Download [.pdf]: Terms and Conditions of purchase

  Terms and Conditions of purchase

  Vötsch Industrietechnik GmbH

  Download


Vötsch, Standort Balingen

Standardschränke und Standardanlagen zur Umweltsimulation

In Balingen ist die Heimat von Vötsch Industrietechnik und unser Kompetenzzentrum für Standard-Prüfgeräte zur Simulation dynamischer, mechanischer und thermischer Belastungen von Prüflingen. Die dort produzierten Schränke und Anlagen sind flexibel einsetzbar und simulieren unterschiedlichste klimatische Bedingungen und andere Parameter präzise und sicher reproduzierbar. Damit bieten sie die optimale Grundlage, um den Einfluss verschiedener Faktoren auf Produkte und Materialien zuverlässig zu testen.

Maßgeschneiderte Anlagen und erprobte Standardlösungen

Großes Leistungsspektrum für unterschiedlichste Anforderungen
Am Standort Balingen wird eine große Auswahl an Standard Temperaturprüfschränken und Temperaturprüfanlagen sowie Klimaprüfschränken und Klimaprüfanlagen produziert. Je nach Ausführung simulieren diese unter anderem Temperaturen, Feuchte, Berieselung, Luftdruck, Sonnenlicht und UV-Strahlung sowie Wind und Vibrationen. Wir entwickeln und fertigen darüber hinaus Lösungen für Langzeitprüfungen, zur Prüfung von elektronischen Baugruppen und der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) sowie Anlagen zur Prüfung von Lithium-Ionen Batterien, Scheinwerferprüfstände und Temperaturschockprüfgeräte.


Erprobte Technologie, intelligente Steuerung
Unsere Schränke und Anlagen arbeiten besonders zuverlässig und sind unter anderem auf die hohen Anforderungen und die strengen Normen in der Automobilindustrie, der Pharmaindustrie und der Lebensmittelindustrie sowie der Luft- und Raumfahrttechnik abgestimmt. Die standardisierten Prüfgeräte sind in unterschiedlichen Dimensionen und Leistungsstärken verfügbar und, je nach Modell, auch als explosionsgeschützte Ausführungen erhältlich. Dank der intelligenten Steuerung sind sie nicht nur besonders bedienerfreundlich sondern auch untereinander und mit einer übergeordneten Steuerung einfach vernetzbar.


Umweltsimulation seit der ersten Stunde
Die Marke Vötsch blickt auf eine lange Tradition in der Umweltsimulationstechnik zurück und gilt als Erfinder derselben. Mit den Anfängen in 1929 entwickelte sich das Unternehmen zunächst in Berlin dann in Balingen, bis es unter das gemeinsame Dach der Weiss Technik ging.

Thomas Jarck

Thomas Jarck

Standortleiter Vötsch Technik, Balingen

Thomas Jarck leitet seit Februar 2017 den Weiss Technik Standort Vötsch in Balingen. Geboren 1962 in Aalen, schloss er zunächst sein Studium der Betriebswirtschaft als Diplom-Kaufmann ab.


Seine Karriere begann er als Controller, bevor er 1996 als Verwaltungs- und Personalleiter zu Vötsch Technik kam. 2006 übernahm er die Personalleitung der deutschen Weiss Technik Gesellschaften und kehrte 2017 als Standortleiter nach Balingen zurück.  Klimaprüfschränke, Typ ClimeEvent
  Klimaprüfschränke, Typ ClimeEvent

  Der Klimaprüfschrank ClimeEvent setzt Maßstäbe in Performance, Zukunftssicherheit & Bedienbarkeit. Das neue Kältemittel R449A macht ClimeEvent höchst umwelt- & servicefreundlich.

  Meer info
  Tischgeräte für Temperaturprüfungen, Typ LabEvent
  Tischgeräte für Temperaturprüfungen, Typ LabEvent

  Alltagsgegenstände, Kosmetika, elektronische Bauteile oder medizinische Produkte müssen gewisse Qualitätsstandards erfüllen. Die Temperatur-Testkammern der Reihe LabEvent ermöglichen Ihnen reproduzierbare Prüfungen für kleineres Prüfgut im Bereich der Forschung, Entwicklung und Qualitätskontrolle.

  Meer info
  Temperaturschock -Prüfschränke ShockEvent
  Temperaturschock -Prüfschränke ShockEvent

  Mit dem Temperaturschock-Prüfschrank TS/ VT³ lassen sich extrem schnelle Temperaturwechsel im Bereich von -80 °C bis +220 °C realisieren.

  Meer info
  Sonnensimulations-Prüfschrank, Typ SunEvent
  Sonnensimulations-Prüfschrank, Typ SunEvent

  Die Sonnensimulations-Prüfschränke helfen Ihnen, den Einfluss von Sonnenlicht, Temperatur und Feuchte auf die Eigenschaften und die Lebensdauer Ihrer Produkte zu testen.

  Meer info
  Präzisions-Klimaprüfschränke für besonders stabile und homogene Prüfbedingungen
  Präzisions-Klimaprüfschränke für besonders stabile und homogene Prüfbedingungen

  Für manche Anwendungen wie beispielsweise Kalibrierungen und Justierungen von Sensoren gibt es hohe Anforderungen an besonders stabile und homogene Klimabedingungen.

  Meer info
  Konditioniersysteme als Ergänzung für E-Motoren-Prüfstände
  Konditioniersysteme als Ergänzung für E-Motoren-Prüfstände

  Um ihre Belastbarkeit unter verschiedenen Umweltbedingungen zu testen, benötigen Elektromotoren und Generatoren spezielle Prüfanlagen. Die Marken weisstechnik und vötschtechnik bieten dafür speziell entwickelte Konditioniersysteme, beispielsweise für den Einsatz in den Bereichen Automotive, E-Mobility und E Motoren sowie elektrische Antriebssysteme und Power-Tools Prüfsysteme.

  Meer info
  Scheinwerferprüfstand
  Scheinwerferprüfstand

  Unser Scheinwerferprüfstand verbindet eine Klima- und Temperaturprüfung. Dabei können verschiedene Einheiten, wie z. B. eine Windgebläseeinheit zugeschaltet werden.

  Meer info
  Versorgung externer Prüfräume mit Temperatur- und Klima- Luftkonditioniergeräten
  Versorgung externer Prüfräume mit Temperatur- und Klima- Luftkonditioniergeräten

  Nicht jedes Produkt, das auf Hitze, Kälte, Feuchte oder große Trockenheit getestet werden muss, passt in einen Standard Temperatur- oder Klimaprüfschrank. In diesen Fällen bietet es sich an, den Prüfaufbau mit einem externen Prüfraum einzuhausen und mit einem Luftkonditioniergerät auszustatten.

  Meer info
  Baugruppenprüfschränke, Typ LabEvent
  Baugruppenprüfschränke, Typ LabEvent

  Mit den Baugruppenprüfschränken schaffen Sie für Ihre Prüflinge Realbedingungen von - 60° C bis + 130° C – in einem Raumwunder mit 500 Liter Prüfraumvolumen.

  Meer info

Stellenbörse

Informieren Sie sich über die vielfältigen Stellenangebote in der Weiss Technik. Bitte nutzen Sie ausschließlich unsere Möglichkeiten zur Online-Bewerbung.

Zur Stellenbörse Karriere bei Weiss Technik

Vötsch Industrietechnik GmbH Produktbereich Umweltsimulation

Beethovenstraße 34, 72336 Balingen-Frommern
Deutschland

+49 74 33 303 - 0
info.voetsch@weiss-technik.com

E-mail sturen

  Download [.PDF]: Smart in die Zukunft. Mit Sicherheit.

  Smart in die Zukunft. Mit Sicherheit.

  Electronics

  Download
  Download [.pdf]: ISO 9001:2015 VIT

  ISO 9001:2015 VIT

  Vötsch Industrietechnik GmbH, Balingen

  Download
  Download [.pdf]: Akkreditierungsurkunde DAkkS VIT

  Akkreditierungsurkunde DAkkS VIT

  Vötsch Industrietechnik GmbH, Balingen (Germany)

  Download
  Download [.pdf]: Verleihungsurkunde Wasserhaushaltsgesetz (WHG), VIT

  Verleihungsurkunde Wasserhaushaltsgesetz (WHG), VIT

  Vötsch Industrietechnik GmbH, Balingen (Germany)

  Download
  Download [.pdf]: Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen

  Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen

  Weiss Umwelttechnik GmbH, Weiss Klimatechnik GmbH, Weiss Pharmatechnik GmbH

  Download
  Download [.pdf]: Allgemeine Einkaufsbedingungen

  Allgemeine Einkaufsbedingungen

  Weiss Umwelttechnik GmbH, Weiss Klimatechnik GmbH, Weiss Pharmatechnik GmbH

  Download
  Download [.pdf]: Allgemeine Einkaufsbedingungen

  Allgemeine Einkaufsbedingungen

  Vötsch Industrietechnik GmbH

  Download
  Download [.pdf]: Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen

  Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen

  Vötsch Industrietechnik GmbH

  Download
  Download [.pdf]: ATEX Richtlinie 2014/34/EU, VIT

  ATEX Richtlinie 2014/34/EU, VIT

  Vötsch Industrietechnik GmbH, Reiskirchen

  Download
  Download [.pdf]: ISO 14001:2015 VIT

  ISO 14001:2015 VIT

  Vötsch Industrietechnik GmbH, Balingen

  Download