DAkkS-kalibraties

Metrologische terugvoering van klimaatkamers, test- en meetapparatuur

De kwaliteitseisen voor producten worden steeds hoger.

Regelmatige kalibraties van klimaatkasten, test- en meetapparatuur zijn een belangrijke voorwaarde voor een constante kwaliteit. Door de accreditatie werd onze competentie voor kalibraties op het gebied van temperatuur en vochtigheid bevestigd. De DAkkS-kalibratiedocumenten dienen als bewijs van de metrologische terugvoering van de meetresultaten.


DAkkS-laboratorium in Lindenstruth

Klimaatkasten ter plaatse kalibreren

Weiss Technik GmbH (D-K-20681-01-00) is geaccrediteerd door de Duitse accreditatie-instantie (DAkkS) conform DIN EN ISO/IEC 17025. Wij voeren ter plaatse kalibraties uit van klimaatkasten conform de richtlijn DAkkS-DKD-R 5-7. Alle details van de gemeten hoeveelheden, meetbereiken en meetmethoden zijn te vinden in het accreditatiecertificaat.


DAkkS-laboratorium in Balingen

Betrouwbare kalibratie van meetapparatuur en klimaatkasten

Weiss Technik GmbH (D-K-20681-02-00) is door de Duitse accreditatie-instantie (DAkkS) conform DIN EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerd voor kalibratie op het gebied van temperatuur en vochtigheid. In ons stationaire kalibratielaboratorium worden kalibraties van diverse thermometers, meetinstrumenten en sensoren voor relatieve of absolute vochtigheid en klimaatkasten uitgevoerd conform de richtlijnen DKD-R 5-1, DKD-R 5-3, DKD-R 5-7 en DKD-R 5-8.


Groot meetbereik

DAkkS-kalibratie van temperatuur- en vochtmeters

In ons stationaire kalibratielaboratorium worden temperatuursensoren en thermometers gekalibreerd in het bereik van -80 °C tot +350 °C conform de huidig geldende richtlijnen. Voor vochtmeters kan een relatieve luchtvochtigheid van 5 % tot 98 % worden afgedekt bij temperaturen tussen 5 °C en +140 °C en dauwpunttemperaturen tussen -30 °C en +95 °C.


Temperatuurkalibratie van diverse thermometers

In vloeistofbad, klimatologische testkast of metaalblok-kalibrator

Temperatuurkalibraties van -80 °C tot 200 °C met meettoleranties vanaf 40 mK worden als vergelijkingsmeting in circulerende vloeistofbaden uitgevoerd. Niet-dompelbare sensoren, zoals gecombineerde sondes voor temperatuur en vochtigheid, worden gekalibreerd in een klimaattestkast in het meetmedium lucht. DAkkS-kalibraties tot 350 °C worden uitgevoerd in een metaalblok-kalibrator, kalibraties tot 650 °C zijn mogelijk als fabriekskalibratie in de metaal-blokkalibrator


Kalibratie van diverse vochtsensoren

Dauwpuntspiegel-hygrometer, psychrometer, capacitieve polymeersensoren

Afhankelijk van de eisen kalibreren wij verschillende vochtsensoren. Dit zijn onder andere dauwpuntspiegel-hygrometers van diverse fabrikanten en ontwerpen met een externe of geïntegreerde meetkop. Psychrometers worden gekalibreerd op de meetvariabelen temperatuur en relatieve vochtigheid. Capacitieve polymeersensoren worden samen met de aansluitkabel in de grote testruimte geplaatst, waardoor vooral bij hoge temperaturen meetfouten als gevolg van warmteafvoer, praktisch uitgesloten worden.


Perfecte uitrusting

Precisie-klimaattestkast voor een stabiel en homogeen klimaat

Onze precisie-klimaattestkast biedt een stabiel en homogeen klimaat. Dit maakt betrouwbare en reproduceerbare vergelijkingsmetingen mogelijk met kleinste meetonzekerheden.


Zeer nauwkeurige vochtigheidsmeting

Dauwpuntspiegel-hygrometer als standaard

Dauwpuntspiegel-hygrometers zijn de meest nauwkeurige instrumenten voor het meten van de absolute luchtvochtigheid in het kalibratielaboratorium. In combinatie met een millikelvin-thermometer voor een nauwkeurige meting van de luchttemperatuur biedt het systeem de ideale basis voor een nauwkeurige berekening van de relatieve luchtvochtigheid. Dit wordt gebruikt als referentie voor vergelijkingsmetingen en maakt de kleinste meetonzekerheden mogelijk.


Decision rules for conformity statements