Farmaceutische Technologie van Weiss Technik

Hier vindt u de passende producten voor uw toepassing

Extbase Variable Dump
Conception\CcPortfolioselektorweiss\Domain\Model\Produktbereichprototypepersistent entity (uid=4, pid=650)title =>protected'Farmaceutische Technologie' (26 chars)
   headline =>protected'Veiligheid kent geen compromissen' (33 chars)
   bodytext =>protected'<p>Bescherm uw medewerkers, producten en het milieu op een betrouwbare wijze
      . Daarvoor ontwikkelen wij technisch geavanceerde cleanroom- en containmento
      plossingen. Ons assortiment omvat onder andere barrièresystemen, weeg- en v
      ulcabines, bemonsteringscabines, Laminar-Flow-systemen, veiligheidswerkbanke
      n, isolatoren en sluissystemen. De veelvoudige en individueel aangepaste opl
      ossingen worden gebruikt op het gebied van farmaceutica, chemie, cosmetica,
      levensmiddelenindustrie, medicijntechnologie, elektronica en bij onderszoeks
      instituten en laboratoria.</p>
' (562 chars) img =>protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=1912, pid=650)uidLocal =>protected1602 (integer) configurationManager =>protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectobjectManager =>protectedTYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManagersingletonobjectfilteredconcreteConfigurationManager =>protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\FrontendConfigurationManagersingletonobjectflexFormService =>protectedTYPO3\CMS\Core\Service\FlexFormServicesingletonobjectconfiguration =>protectedarray(4 items)userFunc => 'TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run' (37 chars) extensionName => 'CcPortfolioselektorweiss' (24 chars) pluginName => 'Portfolioselektorweiss' (22 chars) vendorName => 'Conception' (10 chars)contentObject =>protectedTYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRendererprototypeobjectfilteredobjectManager =>protectedTYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManagersingletonobjectfilteredtypoScriptService =>protectedTYPO3\CMS\Core\TypoScript\TypoScriptServiceprototypeobjectextensionName =>protected'CcPortfolioselektorweiss' (24 chars) pluginName =>protected'Portfolioselektorweiss' (22 chars) configurationCache =>protectedarray(1 item)ccportfolioselektorweiss_portfolioselektorweiss =>array(9 items)mvc =>array(2 items)throwPageNotFoundExceptionIfActionCantBeResolved => '0' (1 chars) requestHandlers =>array(4 items)max depthpersistence =>array(4 items)enableAutomaticCacheClearing => '1' (1 chars) updateReferenceIndex => '0' (1 chars) classes =>array(12 items)max depthstoragePid => '378,749,750,751,752,753,754,379,748,649,651,650,720,714,730,1107,1084' (69 chars)features =>array(4 items)skipDefaultArguments => '0' (1 chars) ignoreAllEnableFieldsInBe => '0' (1 chars) requireCHashArgumentForActionArguments => '1' (1 chars) consistentTranslationOverlayHandling => '1' (1 chars)settings =>array(4 items)detailUidProdukte => '372' (3 chars) switchBranches => '' (0 chars) switchCategories => '4' (1 chars) container => '161' (3 chars)userFunc => 'TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run' (37 chars) extensionName => 'CcPortfolioselektorweiss' (24 chars) pluginName => 'Portfolioselektorweiss' (22 chars) vendorName => 'Conception' (10 chars) controllerConfiguration =>array(1 item)Container =>array(1 item)max depthenvironmentService =>protectedTYPO3\CMS\Extbase\Service\EnvironmentServicesingletonobjectenvironmentService =>protectedTYPO3\CMS\Extbase\Service\EnvironmentServicesingletonobjectsee aboveoriginalResource =>protectedNULL uid =>protected1912 (integer) _localizedUid =>protected2678 (integer)modified_languageUid =>protected6 (integer)modified_versionedUid =>protected1912 (integer)modifiedpid =>protected650 (integer)teaser =>protected'<h5>Onze extra's</h5> <h3>Bijpassende accessoires voor uw installatie.</h3>
       <ul> <li>Integreerbaar in bestaande cleanroom concepten</li> <li>Ongecom
      pliceerde uitbreiding van uw installatie</li> <li>GMP-conforme uitvoeringen
      &nbsp;</li> <li>Op maat gemaakte oplossingen</li> </ul>
' (284 chars) applications =>protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items)0000000069882bbe000000001006ccc5 =>Conception\CcPortfolioselektorweiss\Domain\Model\Anwendungprototypepersistent entity (uid=17, pid=650)title =>protected'Containmentsystemen' (19 chars) uid =>protected17 (integer) _localizedUid =>protected93 (integer)modified_languageUid =>protected6 (integer)modified_versionedUid =>protected17 (integer)modifiedpid =>protected650 (integer)0000000069882bb6000000001006ccc5 =>Conception\CcPortfolioselektorweiss\Domain\Model\Anwendungprototypepersistent entity (uid=18, pid=650)title =>protected'Veiligheidswerkplekken' (22 chars) uid =>protected18 (integer) _localizedUid =>protected94 (integer)modified_languageUid =>protected6 (integer)modified_versionedUid =>protected18 (integer)modifiedpid =>protected650 (integer)uid =>protected4 (integer) _localizedUid =>protected11 (integer)modified_languageUid =>protected6 (integer)modified_versionedUid =>protected4 (integer)modifiedpid =>protected650 (integer)

Bescherm uw medewerkers, producten en het milieu op een betrouwbare wijze. Daarvoor ontwikkelen wij technisch geavanceerde cleanroom- en containmentoplossingen. Ons assortiment omvat onder andere barrièresystemen, weeg- en vulcabines, bemonsteringscabines, Laminar-Flow-systemen, veiligheidswerkbanken, isolatoren en sluissystemen. De veelvoudige en individueel aangepaste oplossingen worden gebruikt op het gebied van farmaceutica, chemie, cosmetica, levensmiddelenindustrie, medicijntechnologie, elektronica en bij onderszoeksinstituten en laboratoria.

Toepassing kiezen

Branche kiezen