ยินดีต้อนรับสู่ ไวส์ เทคนิค

เราคือผู้นำตลาดระดับโลกในด้านระบบจำลองสภาพแวดล้อมและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีความร้อน เทคโนโลยีระบบปรับอากาศ และเทคโนโลยีเภสัชกรรม

การจำลอง สภาพแวดล้อม - เมื่อใช้ระบบทดสอบของเราคุณสามารถจำลองอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทั้งหมดล่วงหน้า - เช่น การทดสอบอุณหภูมิ สภาพภูมิอากาศ การกัดกร่อน และ ความเครียดรวม การจำลอง สภาพแวดล้อม - เมื่อใช้ระบบทดสอบของเราคุณสามารถจำลองอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทั้งหมดล่วงหน้า - เช่น การทดสอบอุณหภูมิ สภาพภูมิอากาศ การกัดกร่อน และ ความเครียดรวม การจำลอง สภาพแวดล้อม - เมื่อใช้ระบบทดสอบของเราคุณสามารถจำลองอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทั้งหมดล่วงหน้า - เช่น การทดสอบอุณหภูมิ สภาพภูมิอากาศ การกัดกร่อน และ ความเครียดรวม การจำลอง สภาพแวดล้อม - เมื่อใช้ระบบทดสอบของเราคุณสามารถจำลองอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทั้งหมดล่วงหน้า - เช่น การทดสอบอุณหภูมิ สภาพภูมิอากาศ การกัดกร่อน และ ความเครียดรวม การจำลอง สภาพแวดล้อม - เมื่อใช้ระบบทดสอบของเราคุณสามารถจำลองอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทั้งหมดล่วงหน้า - เช่น การทดสอบอุณหภูมิ สภาพภูมิอากาศ การกัดกร่อน และ ความเครียดรวม

การจำลอง สภาพแวดล้อม

เมื่อใช้ระบบทดสอบของเราคุณสามารถจำลองอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทั้งหมดล่วงหน้า - เช่น การทดสอบอุณหภูมิ สภาพภูมิอากาศ การกัดกร่อน และ ความเครียดรวม

เทคโนโลยี ความร้อน - ตู้ทำความร้อนและตู้อบแห้ง  เครื่องอบแห้งแบบคลีนรูม เครื่องฆ่าเชื้อด้วยลมร้อน อุปกรณ์ไมโครเวฟและเตาเผาอุตสาหกรรมจะอุ่นทุกผลิตภัณฑ์! เทคโนโลยี ความร้อน - ตู้ทำความร้อนและตู้อบแห้ง  เครื่องอบแห้งแบบคลีนรูม เครื่องฆ่าเชื้อด้วยลมร้อน อุปกรณ์ไมโครเวฟและเตาเผาอุตสาหกรรมจะอุ่นทุกผลิตภัณฑ์! เทคโนโลยี ความร้อน - ตู้ทำความร้อนและตู้อบแห้ง  เครื่องอบแห้งแบบคลีนรูม เครื่องฆ่าเชื้อด้วยลมร้อน อุปกรณ์ไมโครเวฟและเตาเผาอุตสาหกรรมจะอุ่นทุกผลิตภัณฑ์! เทคโนโลยี ความร้อน - ตู้ทำความร้อนและตู้อบแห้ง  เครื่องอบแห้งแบบคลีนรูม เครื่องฆ่าเชื้อด้วยลมร้อน อุปกรณ์ไมโครเวฟและเตาเผาอุตสาหกรรมจะอุ่นทุกผลิตภัณฑ์! เทคโนโลยี ความร้อน - ตู้ทำความร้อนและตู้อบแห้ง  เครื่องอบแห้งแบบคลีนรูม เครื่องฆ่าเชื้อด้วยลมร้อน อุปกรณ์ไมโครเวฟและเตาเผาอุตสาหกรรมจะอุ่นทุกผลิตภัณฑ์!

เทคโนโลยี ความร้อน

ตู้ทำความร้อนและตู้อบแห้ง เครื่องอบแห้งแบบคลีนรูม เครื่องฆ่าเชื้อด้วยลมร้อน อุปกรณ์ไมโครเวฟและเตาเผาอุตสาหกรรมจะอุ่นทุกผลิตภัณฑ์!

เทคโนโลยี การปรับอากาศ - เรานำเสนอโซลูชั่นที่เชื่อถือได้สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานที่จำเป็นต้องมีสภาพภูมิอากาศแบบพิเศษ: ในกระบวนการผลิต ในคลีนรูม ในห้องตรวจวัด ในโรงพยาบาล หรือ ในเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี การปรับอากาศ - เรานำเสนอโซลูชั่นที่เชื่อถือได้สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานที่จำเป็นต้องมีสภาพภูมิอากาศแบบพิเศษ: ในกระบวนการผลิต ในคลีนรูม ในห้องตรวจวัด ในโรงพยาบาล หรือ ในเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี การปรับอากาศ - เรานำเสนอโซลูชั่นที่เชื่อถือได้สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานที่จำเป็นต้องมีสภาพภูมิอากาศแบบพิเศษ: ในกระบวนการผลิต ในคลีนรูม ในห้องตรวจวัด ในโรงพยาบาล หรือ ในเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี การปรับอากาศ - เรานำเสนอโซลูชั่นที่เชื่อถือได้สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานที่จำเป็นต้องมีสภาพภูมิอากาศแบบพิเศษ: ในกระบวนการผลิต ในคลีนรูม ในห้องตรวจวัด ในโรงพยาบาล หรือ ในเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี การปรับอากาศ

เรานำเสนอโซลูชั่นที่เชื่อถือได้สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานที่จำเป็นต้องมีสภาพภูมิอากาศแบบพิเศษ: ในกระบวนการผลิต ในคลีนรูม ในห้องตรวจวัด ในโรงพยาบาล หรือ ในเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี เภสัชกรรม - ด้วยระบบกำแพงกั้นของเรา ระบบการไหลแบบลามิน่า พื้นที่ทำงานที่ปลอดภัย อุปกรณ์แยกส่วน และระบบประตูกั้นอากาศ เราให้การสนับสนุนภาควิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอุตสาหกรรมทั่วไป เทคโนโลยี เภสัชกรรม - ด้วยระบบกำแพงกั้นของเรา ระบบการไหลแบบลามิน่า พื้นที่ทำงานที่ปลอดภัย อุปกรณ์แยกส่วน และระบบประตูกั้นอากาศ เราให้การสนับสนุนภาควิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอุตสาหกรรมทั่วไป เทคโนโลยี เภสัชกรรม - ด้วยระบบกำแพงกั้นของเรา ระบบการไหลแบบลามิน่า พื้นที่ทำงานที่ปลอดภัย อุปกรณ์แยกส่วน และระบบประตูกั้นอากาศ เราให้การสนับสนุนภาควิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอุตสาหกรรมทั่วไป

เทคโนโลยี เภสัชกรรม

ด้วยระบบกำแพงกั้นของเรา ระบบการไหลแบบลามิน่า พื้นที่ทำงานที่ปลอดภัย อุปกรณ์แยกส่วน และระบบประตูกั้นอากาศ เราให้การสนับสนุนภาควิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอุตสาหกรรมทั่วไป

บริการ - ในฐานะหนึ่งในนักพัฒนาและผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในด้านการจำลองสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีการทำความร้อน และเทคโนโลยีการปรับอากาศ เราพัฒนาโซลูชั่นอันซับซ้อนเพื่อให้ตอบสนองทุกเงื่อนไขและความต้องการได้มากที่สุด บริการ - ในฐานะหนึ่งในนักพัฒนาและผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในด้านการจำลองสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีการทำความร้อน และเทคโนโลยีการปรับอากาศ เราพัฒนาโซลูชั่นอันซับซ้อนเพื่อให้ตอบสนองทุกเงื่อนไขและความต้องการได้มากที่สุด บริการ - ในฐานะหนึ่งในนักพัฒนาและผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในด้านการจำลองสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีการทำความร้อน และเทคโนโลยีการปรับอากาศ เราพัฒนาโซลูชั่นอันซับซ้อนเพื่อให้ตอบสนองทุกเงื่อนไขและความต้องการได้มากที่สุด บริการ - ในฐานะหนึ่งในนักพัฒนาและผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในด้านการจำลองสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีการทำความร้อน และเทคโนโลยีการปรับอากาศ เราพัฒนาโซลูชั่นอันซับซ้อนเพื่อให้ตอบสนองทุกเงื่อนไขและความต้องการได้มากที่สุด บริการ - ในฐานะหนึ่งในนักพัฒนาและผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในด้านการจำลองสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีการทำความร้อน และเทคโนโลยีการปรับอากาศ เราพัฒนาโซลูชั่นอันซับซ้อนเพื่อให้ตอบสนองทุกเงื่อนไขและความต้องการได้มากที่สุด บริการ - ในฐานะหนึ่งในนักพัฒนาและผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในด้านการจำลองสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีการทำความร้อน และเทคโนโลยีการปรับอากาศ เราพัฒนาโซลูชั่นอันซับซ้อนเพื่อให้ตอบสนองทุกเงื่อนไขและความต้องการได้มากที่สุด

บริการ

ในฐานะหนึ่งในนักพัฒนาและผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในด้านการจำลองสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีการทำความร้อน และเทคโนโลยีการปรับอากาศ เราพัฒนาโซลูชั่นอันซับซ้อนเพื่อให้ตอบสนองทุกเงื่อนไขและความต้องการได้มากที่สุด

ปิด

Video

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Environmental simulation from hot to cold, from wet to dry. In fast motion, moving and under maximum stress. Heat Technology, precisely documented degree by degree. We ensure clean air and reliable cooling. Each solution tailored for your industry and your demands, supported by a worldwide service network. This is weisstechnik. For a safe future.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credits Stock Footage

iStock.com/PhotoTalk, iStock.com/cinoby, iStock.com/Nikada, iStock.com/Helena GH, iStock.com/Jeff_Hu, iStock.com/vwalakte, iStock.com/turtix, iStock.com/benedek, iStock.com/JacobH, iStock.com/primeimages, iStock.com/yulenochekk, iStock.com/aerocaminua, iStock.com/vesperstock, iStock.com/staticnak1983, iStock.com/boonkum, iStock.com/DKosig, iStock.com/gorodenkoff, iStock.com/SVTeam, iStock.com/The Stock Studio, iStock.com/janiecbros, iStock.com/StockSeller_ukr, iStock.com/mgost. iStock.com/Snaprender, iStock.com/ATGFoto, iStock.com/iStock_Oles, iStock.com/ iStock.com/IkunI, iStock.com/SimonSkafar, iStock.com/voshadhi, iStock.com/simonkr, dimitry_islentev/Shutterstock.com, Andrii Malkov/Shutterstock.com, islentev/Shutterstock.com,

ปิด

Video

ข้อมูลเพิ่มเติม:

The development of high-performance energy stoarge devices will be constantly developed by conducting experiments with
new chemical compounds. But increasing the energy density also leads to a higher risk potential.

Therefore rely on increased testing for cells, packs and entire systems to ensure that the required specifications are met by the cells.
weisstechnik provides environmental simulation equipment for clear answers.

ปิด

Video

ข้อมูลเพิ่มเติม:

The EU F-Gas Regulation makes innovation for environmental simulation more in demand than ever. We recognized the signs of the times at an early stage and made our cooperation with key partners in search for an R23 replacement. Today, we are proud to present you the result of our research, the latest innovation from weisstechnik: WT69, the refrigerant of the future.

ปิด

Video

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Differences in speed of plant growth and differences in height of contemporary plants can not be solved by light - but by  ariflow roteing fitosafe by weisstechnik.

หัวข้อในการพูดคุยตอนนี้

Information about Coronavirus

The coronavirus is a challenge for all of us. Schunk continues to stand for collaboration.

ค้นหาเพิ่มเติม

การจำลองสภาพแวดล้อม กับ ไวส์ เทคนิค:

การทดสอบอิทธิพลของสภาพแวดล้อม โดยการถอดแบบที่เทียบเคียงกับ สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริง หรือ เงื่อนไขที่สร้างขึ้น

หาข้อมูลเพิ่มเติม

ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเตาอบ ห้องปฏิบัติการ vötsch oven

ทุกวันนี้ ความต้องการกระบวนการให้ความร้อนที่น่าเชื่อถือได้ รวดเร็ว และประหยัดพลังงาน มีมากยิ่งกว่าที่เคย

หาข้อมูลเพิ่มเติม