การปฏิบัติตาม

แนวทางและประกาศทางกฎหมายของกลุ่ม Schunk

1. ภาพรวมการคุ้มครองข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลต่อไปนี้จะนำเสนอภาพรวมง่าย ๆ ว่า เกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบ้าง เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุตัวตนเกี่ยวกับคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลโดยละเอียดสามารถดูได้ในประกาศเรื่องการคุ้มครองข้อมูลของเราที่ระบุไว้ด้านล่างข้อความนี้

การรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์นี้?

การประมวลผลข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยผู้ดำเนินการเว็บไซต์ คุณสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่พิมพลักษณ์ของเว็บไซต์นี้

เรารวบรวมข้อมูลของคุณอย่างไร?

ในแง่หนึ่ง ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรวบรวม เมื่อคุณมอบข้อมูลนั้นให้เรา โดยอาจเป็นข้อมูลที่คุณป้อนลงในแบบฟอร์มการติดต่อ ตัวอย่างเช่น

ข้อมูลอื่น ๆ จะถูกบันทึกจากระบบไอทีของเราโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทางเทคนิค (เช่น เว็บเบราว์เซอร์, ระบบปฏิบัติการ หรือเวลาในการดูหน้าเว็บ) ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ ทันทีที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

เราใช้ข้อมูลของคุณไปเพื่ออะไร?

ข้อมูลบางส่วนถูกรวบรวมเพื่อให้แน่ใจว่า เว็บไซต์ไม่มีข้อผิดพลาด ข้อมูลอื่น ๆ สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ของคุณ

คุณมีสิทธิอะไรเกี่ยวกับข้อมูลของคุณบ้าง?

คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลเกี่ยวกับที่มา ชื่อผู้รับ และวัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้ได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิที่จะขอให้แก้ไขข้อมูล เก็บข้อมูลเป็นความลับ หรือลบข้อมูลดังกล่าวได้ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาตามที่อยู่ซึ่งระบุไว้ที่พิมพลักษณ์สำหรับคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องนี้และคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิอุทธรณ์ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบได้ด้วย

เช่นเดียวกับที่คุณมีสิทธิในการร้องขอให้จำกัด การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สำหรับรายละเอียด โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวภายใต้ "สิทธิในการจำกัดการประมวลผล"

เครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือของบุคคลที่สาม

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา พฤติกรรมการท่องเว็บไซต์ของคุณสามารถนำมาประเมินผลทางสถิติได้ โดยส่วนใหญ่จะดำเนินการด้วยคุกกี้และโปรแกรมวิเคราะห์ในชื่อเดียวกัน โดยปกติพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณจะถูกวิเคราะห์โดยไม่ระบุตัวตน พฤติกรรมการท่องเว็บไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนกลับมาหาคุณได้ คุณอาจคัดค้านการวิเคราะห์นี้หรือป้องกันได้โดยเลือกที่จะไม่ใช้เครื่องมือบางอย่าง คุณจะพบข้อมูลดังกล่าวโดยละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังต่อไปนี้

คุณสามารถคัดค้านการวิเคราะห์นี้ได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการคัดค้านไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เป็นข้อบังคับ

การคุ้มครองข้อมูล

ผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับและเป็นไปตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทางกฎหมาย รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ จะมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวตนเกี่ยวกับคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายว่า เรารวบรวมข้อมูลใดบ้างและนำไปใช้เพื่ออะไร นอกจากนี้ ยังอธิบายว่า จะมีการดำเนินการอย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

เราต้องการชี้ให้เห็นว่า การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (เช่น การติดต่อสื่อสารทางอีเมล) อาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัย การป้องกันข้อมูลจากการเข้าถึงโดยบุคคลที่สามนั้น ไม่สามารถกระทำได้โดยสมบูรณ์แบบ

หมายเหตุเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลบนเว็บไซต์นี้คือ:

Schunk GmbH
Rodheimer Straße 59
35452 Heuchelheim
Deutschland

หมายเลขโทรศัพท์: +49 641 608 - 0


อีเมล: infobox@schunk-group.com

ฝ่ายที่รับผิดชอบ คือ บุคคลทั่วไปหรือบุคคลตามกฎหมายที่ดำเนินการเพียงคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่น ในการตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ฯลฯ)

การยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล

การดำเนินการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากกระทำได้ โดยได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้งเท่านั้น คุณสามารถยกเลิกความยินยอมได้ทุกเมื่อ การส่งอีเมลที่ไม่เป็นทางการถึงเราก็เพียงพอสำหรับการยกเลิกแล้ว การประมวลผลข้อมูลจะยังสามารถดำเนินการได้โดยมีความชอบธรรมตามกฎหมาย ตราบใดที่คำสั่งยกเลิกยังไม่มีผล

สิทธิในการคัดค้านการเก็บข้อมูลในกรณีพิเศษและเป็นไปเพื่อการต่อต้านการโฆษณาโดยตรง (GDPR มาตราที่ 21)

หากการประมวลผลข้อมูลมีลักษณะที่เข้าข่ายตามกฎหมาย GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อที่ e หรือ f คุณมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลของคุณโดยเฉพาะ นอกจากนี้ การคัดค้านดังกล่าวยังใช้กับข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลตามข้อกำหนดได้เช่นกัน หลักการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลสามารถดูได้ในประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลนี้ หากคุณคัดค้าน เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เว้นแต่เราจะสามารถพิสูจน์ด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อถือได้ว่า การประมวลผลนั้นมีความชอบธรรมมากกว่าผลประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพของคุณ หรือการประมวลผลเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิ การดำเนินการหรือปกป้องข้อเรียกร้องทางกฎหมาย (GDPR มาตราที่ 21 ย่อหน้าที่ 1)

หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตลาดทางตรง คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดดังกล่าวได้ตลอดเวลา รวมถึงการจัดทำรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ ตราบใดที่ข้อมูลนั้นเชื่อมโยงกับการตลาดทางตรงดังกล่าว หากคุณคัดค้าน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงอีกต่อไป (การคัดค้านตามกฎหมาย GDPR มาตราที่ 21 วรรค 2)

สิทธิในการอุทธรณ์ต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบ

ในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมาย GDPR บุคคลที่เกี่ยวข้องมีสิทธิอุทธรณ์ไปยังหน่วยงานกำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสมาชิกที่ผู้นั้นอาศัยอยู่เป็นประจำ สถานที่ทำงานหรือสถานที่ที่สงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายดังกล่าว สิทธิในการอุทธรณ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการเยียวยาภายในฝ่ายปกครองหรือตามกฎหมายอื่น ๆ

สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของข้อมูลซึ่งเราประมวลผลโดยอัตโนมัติตามความยินยอมของคุณ หรือในการปฏิบัติตามสัญญาที่จะส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้คุณหรือบุคคลที่สามในรูปแบบทั่วไปที่เครื่องอ่านได้ หากคุณขอให้โอนข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบรายอื่นโดยตรง ทางเราจะดำเนินการเท่าที่เป็นไปได้ในทางเทคนิคเท่านั้น

การเข้ารหัส SSL หรือ TLS

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและเพื่อป้องกันการส่งเนื้อหาที่เป็นความลับ เช่น คำสั่งซื้อหรือคำถามที่คุณส่งมาถามเราในฐานะผู้ดำเนินการเว็บไซต์ เราจะดำเนินการโดยใช้ระบบเข้ารหัสแบบ SSL หรือ TLS คุณสามารถรู้ได้ว่าการเชื่อมต่อที่เห็นอยู่นั้นได้ผ่านการเข้ารหัสแล้ว โดยสังเกตตรงที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ได้เปลี่ยนจาก "http://” เป็น "https://” และสัญลักษณ์กุญแจล็อกในแถบเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส SSL หรือ TLS ข้อมูลที่คุณส่งถึงเราจะไม่สามารถอ่านได้โดยบุคคลที่สาม

ข้อมูล การบล็อก การลบและการแก้ไข

ภายใต้กรอบของบทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บ แหล่งที่มา ชื่อผู้รับข้อมูล และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงสิทธิในการแก้ไขบล็อก หรือลบข้อมูลดังกล่าวด้วย สำหรับเรื่องนี้และคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในพิมพลักษณ์

สิทธิในการจำกัดการประมวลผล

คุณมีสิทธิขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในประกาศตามกฎหมาย สิทธิการจำกัดการประมวลผลสามารถกระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้:

  • หากคุณต้องการคัดค้านเรื่องความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บไว้ โดยปกติ เราต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในช่วงระยะเวลาของการตรวจสอบ คุณมีสิทธิขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
  • หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุณสามารถเรียกร้องให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลแทนการลบข้อมูลได้
  • หากเราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป แต่คุณต้องการใช้เพื่อปกป้องหรือดำเนินการเรียกร้องทางกฎหมาย คุณมีสิทธิขอให้เรา จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแทนที่จะลบออกได้
  • หากคุณได้ยื่นเรื่องคัดค้านตามกฎหมาย GDPR มาตรา 21 วรรค 1 แล้ว ผลประโยชน์ของคุณและของทางเราต้องถูกนำมาพิจารณา ตราบใดที่ยังไม่ชัดเจนว่า ผลประโยชน์ของใครเหนือกว่า คุณมีสิทธิขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

หากคุณจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลดังกล่าว (ยกเว้นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไปแล้ว) อาจได้รับการประมวลผลในบางกรณี เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน ใช้สิทธิหรือปกป้องจากข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเป็นไปเพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลอื่นที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลตามกฎหมาย หรือเป็นไปเพื่อเหตุผลด้านผลประโยชน์สาธารณะที่มีความสำคัญของสหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิก

การไม่ยอมรับอีเมลโฆษณา

สำหรับข้อมูลรายชื่อผู้ใช้งานที่มีกำหนดเผยแพร่ภายในขอบเขตของพิมพลักษณ์เท่านั้น เราขอคัดค้านการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการส่งโฆษณาและข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้ร้องขออย่างชัดเจน ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมาย ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลโฆษณา โดยไม่ได้มีการร้องขอ เช่น การส่งอีเมลสแปม

3. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลตามกฎหมาย

เราได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลประจำบริษัทเรา

Matthias Mohr
Schunk Dienstleistungsgesellschaft mbH
D-35452 Heuchelheim
Deutschland
หมายเลขโทรศัพท์: +49 641 608 1986
อีเมล: matthias.mohr@schunk-group.com

4. การรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้

บางเว็บไซต์มีการใช้คุกกี้ คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณและไม่มีไวรัส คุกกี้ทำหน้าที่ทำให้ข้อเสนอของเราเป็นมิตรกับผู้ใช้ มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น คุกกี้คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์และบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

คุกกี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้เรียกว่า "เซสชันคุกกี้” คุกกี้แบบนี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติ หลังจากการเยี่ยมชมของคุณ ส่วนคุกกี้อื่น ๆ จะยังคงถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออก คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำเบราว์เซอร์ของคุณได้ในครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชม

คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อให้คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้และอนุญาตให้ใช้คุกกี้ในแต่ละกรณีเท่านั้น ปฏิเสธการยอมรับคุกกี้ในบางกรณีหรือโดยทั่วไป และเปิดใช้งานการลบคุกกี้โดยอัตโนมัติเมื่อปิดเบราว์เซอร์ หากคุกกี้ถูกปิดใช้งาน การทำงานของเว็บไซต์นี้อาจถูกจำกัด

คุกกี้ที่จำเป็นในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเพื่อใช้งานฟังก์ชันบางอย่างที่คุณต้องการ (เช่น ฟังก์ชันตะกร้าสินค้า) จะถูกจัดเก็บและบันทึกไว้ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f  ผู้ให้บริการเว็บไซต์มีหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายในการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อการป้องกันข้อผิดพลาดทางเทคนิคและดำเนินการให้บริการอย่างเหมาะสมที่สุด ตราบใดที่คุกกี้อื่น ๆ (เช่น คุกกี้สำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ) ยังมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ คุกกี้ทั่วไปจะถูกดำเนินการแยกต่างหากตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้

ไฟล์บันทึกบนเซิร์ฟเวอร์

ผู้ให้บริการเพจจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติในไฟล์บันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเบราว์เซอร์ของคุณจะส่งให้เราโดยอัตโนมัติ สิ่งเหล่านี้คือ:

  • ประเภทเบราว์เซอร์และเวอร์ชันของเบราว์เซอร์
  • ระบบปฏิบัติการที่ใช้
  • Referrer URL
  • ชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เข้าระบบ
  • เวลาการส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์
  • ที่อยู่ IP

การรวบรวมข้อมูลนี้จะไม่รวมกับแหล่งข้อมูลอื่น

ข้อมูลนี้ถูกเก็บรวบรวมตามข้อกำหนดในกฎหมาย GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f  ผู้ให้บริการเว็บไซต์มีสิทธิดำเนินการเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยดำเนินการแสดงผลที่ปราศจากข้อผิดพลาดทางเทคนิค และเพิ่มประสิทธิภาพแก่เว็บไซต์ ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงมีการเก็บไฟล์บันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์

แบบฟอร์มติดต่อ

หากคุณติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ เราจะจัดเก็บรายละเอียดของคุณ (โดยเฉพาะชื่อกับตำแหน่ง รายละเอียดการติดต่อ บริษัท ประเทศและข้อความของคุณ) จากนั้นจึงประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ เช่นเดียวกับในกรณีที่คุณขอข้อมูลจากเรา หากคุณเลือกที่จะให้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับเรา เราอาจติดต่อคุณทางโทรศัพท์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการของคุณและประสานงานให้คุณได้ติดต่อกับบุคคลที่เหมาะสม เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

การประมวลผลข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มการติดต่อจะดำเนินการตามความยินยอมของคุณเท่านั้น (GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ a)  คุณสามารถยกเลิกความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อ การส่งอีเมลที่ไม่เป็นทางการถึงเราก็เพียงพอสำหรับการยกเลิกแล้ว คำสั่งยกเลิกดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการก่อนออกคำสั่งยกเลิกตามกฎหมาย

ข้อมูลที่คุณป้อนในแบบฟอร์มการติดต่อจะยังคงอยู่กับเราจนกว่าคุณจะขอให้เราลบออก มีคำสั่งยกเลิกความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูล หรือการจัดเก็บข้อมูลไม่มีประโยชน์อีกต่อไป (เช่น หลังจากการตอบคำถามของคุณเสร็จสิ้นแล้ว) บทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับ - ในช่วงเวลาที่มีการดำเนินการเฉพาะกิจนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล โทรศัพท์ หรือแฟกซ์

หากคุณติดต่อเราทางอีเมล โทรศัพท์หรือแฟกซ์ คำถามของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด (ชื่อของคุณ เรื่องที่สอบถาม) จะถูกจัดเก็บและประมวลผล เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขอของคุณ เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

ข้อมูลนี้ได้รับการประมวลผลตามกฎหมาย GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ b ในกรณีที่คำขอของคุณเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาหรือจำเป็นต้องดำเนินตามมาตรการก่อนทำสัญญา ในกรณีอื่น ๆ การประมวลผลจะขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ (GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ a) และ/หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f)  เนื่องจากผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรานั้นเป็นไปเพื่อการประมวลผลคำถามที่ส่งถึงเราอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลที่คุณส่งถึงเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อจะยังคงอยู่กับเราจนกว่าคุณจะขอให้เราลบข้อมูลนั้น มีคำสั่งยกเลิกความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูล หรือการจัดเก็บข้อมูลไม่มีประโยชน์อีกต่อไป (เช่น หลังจากที่คำขอของคุณได้รับการดำเนินการแล้ว) บทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับ - ในช่วงเวลาที่มีการดำเนินการเฉพาะกิจนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้

5. เครื่องมือวิเคราะห์และโฆษณา

Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้ฟังก์ชันบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ของ Google Analytics ผู้ให้บริการ คือ Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google Analytics ใช้สิ่งที่เรียกว่า "คุกกี้" คุกกี้ดังกล่าวเป็นไฟล์ข้อความที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณและช่วยในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณที่ประมวลผลโดยคุกกี้ มักจะถูกโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและเก็บไว้ที่นั่น

การจัดเก็บคุกกี้ของ Google Analytics และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์นี้เป็นไปตามกฎหมาย GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f   ผู้ให้บริการเว็บไซต์มีสิทธิในผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทั้งเว็บไซต์และการโฆษณาของตนเอง

การลบข้อมูลระบุที่อยู่ IP

เราได้เปิดใช้งานฟังก์ชันลบข้อมูลระบุที่อยู่ IP บนเว็บไซต์นี้ ด้วยเหตุนี้ ที่อยู่ IP ของคุณจะถูกทำให้สั้นลงโดย Google ภายในกลุ่มประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือในรัฐอื่น ๆ ที่มีการทำสัญญาตามข้อตกลงของเขตเศรษฐกิจยุโรป ก่อนที่จะส่งไปยังสหรัฐอเมริกา ที่อยู่ IP แบบเต็มจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นและจะถูกส่งแบบย่อให้สั้นลงในกรณีพิเศษ ในนามของผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ Google จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์ และให้บริการเพิ่มเติมแก่ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ IP ที่ส่งโดยเบราว์เซอร์ของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Google Analytics จะไม่ถูกรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ของ Google

ปลั๊กอินเบราว์เซอร์

คุณสามารถป้องกันการจัดเก็บคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ทราบว่า ในกรณีนี้คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มที่ คุณยังสามารถป้องกันการเก็บรวบรวมข้อมูล (รวมถึงการแสดงที่อยู่ IP ของคุณ) ที่เกี่ยวข้องการใช้งานเว็บไซต์ซึ่งดำเนินการโดยคุกกี้ของ Google รวมถึงการประมวลผลข้อมูลของ Google โดยดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินเบราว์เซอร์ที่ลิงก์ต่อไปนี้:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th

การคัดค้านการรวบรวมข้อมูล

คุณสามารถป้องกันไม่ให้ Google Analytics รวบรวมข้อมูลของคุณได้ โดยคลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้ การตั้งค่าเพื่อไม่ใช้คุกกี้เป็นไปเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของคุณถูกเก็บรวบรวมระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ในอนาคต: ปิดใช้งาน Google Analytics

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google Analytics จัดการกับข้อมูลผู้ใช้สามารถดูได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=th

ลักษณะของข้อมูลประชากรใน Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้ฟีเจอร์ "ข้อมูลประชากร" ของ Google Analytics ฟีเจอร์นี้ช่วยให้สามารถสร้างรายงานข้อมูลเกี่ยวกับอายุ เพศและความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ ข้อมูลดังกล่าวมาจากการทำโฆษณาตามความสนใจโดย Google และข้อมูลผู้เข้าชมจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ทางเราไม่สามารถมอบข้อมูลเหล่านี้ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ คุณสามารถปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ตลอดเวลาผ่านการตั้งค่าโฆษณาในบัญชี Google ของคุณ หรือสั่งห้ามไม่ให้ Google Analytics รวบรวมข้อมูลของคุณ ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "การคัดค้านการรวบรวมข้อมูล"

6. การตลาดกับการเปลี่ยนเป้าหมาย

ข้อมูลเฉพาะบุคคล

เว็บไซต์ของเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการเปลี่ยนเป้าหมายของผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอประสบการณ์เฉพาะบุคคลแก่คุณได้ เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราซึ่งเคยแสดงความสนใจในบริการของ Schunk ได้รับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับบริการของ Schunk ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้ดังกล่าว เทคโนโลยีนี้ให้บริการโดยคุกกี้และการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในอดีต

การเปลี่ยนเป้าหมายของเว็บไซต์ LinkedIn

Schunk ใช้เครื่องมือทำการตลาดซ้ำของบริษัท LinkedIn Inc. (การเปลี่ยนเป้าหมายของเว็บไซต์) LinkedIn ได้ติดตั้งโค้ดในหน้าเว็บไซต์ของเราซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้คุกกี้กับเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ ด้วยการติดตามการแปลงของ LinkedIn และฟังก์ชันข้อมูลประชากรของเว็บไซต์ช่วยให้ Schunk สามารถทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้ LinkedIn คลิกโฆษณาของเราได้ ด้วยวิธีการวิเคราะห์จาก LinkedIn กับระบบที่ทำให้เราสามารถแบ่งปันข้อมูลกับ LinkedIn และร่วมมือกับพันธมิตรอื่น ๆ ของ LinkedIn เพื่อการส่งข้อมูลได้ จากการใช้บริการดังกล่าว เราจึงสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการและกิจกรรมของ Schunk แก่คุณเป็นการเฉพาะได้ LinkedIn และ Schunk ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้อง Schunk ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จาก LinkedIn แต่ได้รับเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ใช้ของเราซึ่งเป็นการรวบรวมแบบกลุ่มและไม่ระบุตัวตน ระบบไอทีเชิงปฏิบัติการส่วนกลางของ Schunk จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้แก่ LinkedIn เลย (เช่น ข้อมูล CRM หรือ CSV) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะบนเว็บไซต์ LinkedIn: www.linkedin.com/legal/conversion-trackingสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไปของ LinkedIn โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

LinkedIn Ads, LinkedIn Analytics และ LinkedIn Marketing Solutions

เราใช้บริการของบริษัท Linked Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการเหล่านี้ LinkedIn จะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการใช้งานในรูปแบบของข้อมูลแฝง เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และความสำเร็จในการโฆษณา ตลอดจนการโฆษณาตามความสนใจบนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของ LinkedIn และพันธมิตร หากคุณเป็นผู้ใช้ LinkedIn ด้วย LinkedIn ก็อาจรวมข้อมูลเข้ากับบัญชีผู้ใช้ของคุณ LinkedIn ยังใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลด้วย คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้นี้ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านทางเว็บไซต์ดังนี้:


• https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls
• http://optout.aboutads.info/
• http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
• โดยปกติแล้ว หากปิดการใช้งาน ข้อมูลจะถูกบันทึกเก็บไว้โดยใช้คุกกี้ ดังนั้นจึงต้องเปิดใช้งานใหม่  หากคุณลบคุกกี้เก่าทิ้งไปแล้ว นอกจากนี้ การปิดใช้งานจะต้องดำเนินการแยกกันตามแต่ละเบราว์เซอร์
• การใช้บริการ LinkedIn ที่กล่าวถึงข้างต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และแคมเปญโฆษณาของเรา ถือเป็นสิทธิในผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ตอนที่ 1 ข้อ f)
• LinkedIn ได้รับการรับรองตาม EU-US Privacy Shield (กรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาฉบับใหม่) และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลภายใต้บริการของ LinkedIn ได้ที่: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการแจ้งไม่รับข่าวสารของ LinkedIn โปรดดูข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ LinkedIn:


https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=th

หากคุณต้องการคัดค้านการใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการใช้เครื่องมือเปลี่ยนเป้าหมายของ LinkedIn ในกรณีนี้ Schunk จะดำเนินการตามการคัดค้านของคุณในทันที คุณยังสามารถบล็อกคุกกี้ได้ โดยเปลี่ยนการตั้งค่า Add-on ของเบราว์เซอร์ของคุณ หรือติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลและความช่วยเหลือเพิ่มเติม

HubSpot 

เว็บไซต์ของเรามีเทคโนโลยีติดตามกระบวนการทำงานจาก HubSpot Inc., 24 First St, 2nd Floor, Cambridge/MA 02141, United States (“HubSpot”) เทคโนโลยีนี้อาจมีการใช้คุกกี้ด้วย HubSpot รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการใช้งานในระบบข้อมูลแฝง เพื่อดำเนินการโฆษณาตามความสนใจของผู้ใช้แต่ละราย คุณสามารถปิดใช้งานการจัดเก็บข้อมูลของ HubSpot ในคุกกี้ รวมถึงการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้ใช้ของคุณ โดยการปิดใช้งานคุกกี้ เราใช้ HubSpot เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโฆษณาและการเข้าถึงลูกค้าซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ตอนที่ 1 ข้อ f) เราสามารถใช้ข้อมูลแฝงร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลจาก CRM ของคุณเพื่อให้บริการที่ตอบสนองคุณอย่างเหมาะสมที่สุดและดูแลคุณในแบบที่เข้ากับความสนใจของคุณ โดยทั้งหมดนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณแล้วเท่านั้น HubSpot ได้รับการรับรองจาก US-EU-Privacy-Shield และมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับการคุ้มครองข้อมูลอย่างเหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลโดย HubSpot โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ HubSpot (https://www.hubspot.de/data-privacy/gdpr)

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
เมื่อมีการร้องขอ Schunk หรือตัวแทนที่รับผิดชอบจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุดตามกฎหมายว่า เราได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลคุณไปแล้วหรือไม่ และมีข้อมูลอะไรบ้าง หากคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ เรายังมีทางเลือกให้คุณสามารถดูข้อมูลด้วยตัวคุณเองได้ด้วย และหากจำเป็น คุณก็สามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นได้ หากแม้ว่าเราได้พยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่ข้อมูลที่จัดเก็บยังไม่ถูกต้อง เราจะแก้ไขตามคำขอของคุณ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อทีมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราซึ่งพร้อมให้บริการในกรณีที่มีการร้องขอข้อมูล คำแนะนำหรือการร้องเรียนได้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล
Matthias Mohr
Schunk Service Company Ltd.
D-35452 Heuchelheim
Germany

Google Adword กับการติดตามการแปลงของ Google
 เว็บไซต์นี้ใช้ Google AdWords AdWords เป็นเครื่องมือโฆษณาออนไลน์จาก Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“ Google”)

เราใช้สิ่งที่เรียกว่า การติดตามการแปลงป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของ Google AdWords เมื่อคุณคลิกโฆษณาที่ลงไว้โดย Google จะมีการตั้งค่าคุกกี้สำหรับการติดตามการแปลง คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บเบราว์เซอร์บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ คุกกี้เหล่านี้จะหมดอายุเมื่อผ่านไป 30 วัน และจะไม่ถูกนำมาใช้กับผู้ใช้ที่มีการระบุตัวตนส่วนบุคคล หากผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์บางหน้าและคุกกี้ยังไม่หมดอายุ เราและ Google จะเห็นว่าผู้ใช้คลิกโฆษณาและถูกนำทางมายังหน้าเว็บไซต์นี้

ลูกค้า Google AdWords แต่ละรายจะได้รับคุกกี้ที่แตกต่างกัน คุกกี้ดังกล่าวจะไม่สามารถติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของลูกค้า AdWords ได้ ข้อมูลที่ได้รับจากคอนเวอร์ชันคุกกี้จะนำไปใช้ในการสร้างสถิติการแปลงสำหรับลูกค้าของ AdWords ที่เลือกใช้การติดตามการแปลง ลูกค้าจะสามารถค้นหาจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่คลิกโฆษณาและเปิดดูหน้าเพจที่มีแท็กการติดตามการแปลง อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการให้ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ หากคุณไม่ต้องการเข้าร่วมในการติดตามการใช้งาน คุณสามารถยกเลิกการใช้งานนี้ได้อย่างง่ายดาย โดยปิดใช้งานคุกกี้ในการติดตามการแปลงของ Google บนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณที่เมนูการตั้งค่าของผู้ใช้ หลังจากนั้น คุณก็จะไม่ถูกคำนวณอยู่ในสถิติการติดตามการแปลงอีก

การจัดเก็บ "คุกกี้การแปลง" และการใช้เครื่องมือติดตามนี้เป็นไปตามกฎหมาย GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f  ผู้ให้บริการเว็บไซต์มีสิทธิในผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทั้งเว็บไซต์และการโฆษณาของตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google AdWords และการติดตามการแปลงของ Google สามารถศึกษาได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google:https://policies.google.com/privacy?hl=th

คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อให้คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้และอนุญาตให้ใช้คุกกี้ในแต่ละกรณีเท่านั้น ปฏิเสธการยอมรับคุกกี้ในบางกรณีหรือโดยทั่วไป และเปิดใช้งานการลบคุกกี้โดยอัตโนมัติเมื่อปิดเบราว์เซอร์ หากคุกกี้ถูกปิดใช้งาน การทำงานของเว็บไซต์นี้อาจถูกจำกัด

7. จดหมายข่าว

ข้อมูลจดหมายข่าว

หากคุณต้องการรับจดหมายข่าวที่นำเสนอบนเว็บไซต์ คุณต้องแจ้งที่อยู่อีเมลของคุณและข้อมูลที่ช่วยให้เราตรวจสอบได้ว่า คุณเป็นเจ้าของอีเมลนั้นจริง รวมถึงการยินยอมที่จะรับจดหมายข่าวดังกล่าว จะไม่มีการเรียกเก็บข้อมูลเพิ่มเติม หรือกรณีที่จะมีการเก็บข้อมูล ต้องเป็นไปตามความสมัครใจเท่านั้น เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อส่งข้อมูลที่มีการร้องขอโดยเฉพาะ และจะไม่ส่งต่อให้บุคคลที่สาม

การประมวลผลข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มจดหมายข่าว จะดำเนินการตามความยินยอมของคุณเท่านั้น (GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ a)  คุณสามารถยกเลิกความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูล ที่อยู่อีเมล และการรับจดหมายข่าวได้ตลอดเวลาด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ผ่านการกดลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ในจดหมายข่าว คำสั่งยกเลิกดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการก่อนออกคำสั่งยกเลิกตามกฎหมาย

ข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครรับจดหมายข่าว จะถูกจัดเก็บเอาไว้กับเราจนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าว และจะลบออกหลังจากที่คุณยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าว มาตรการนี้ไม่มีผลต่อข้อมูลที่เราบันทึกไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

8. ปลั๊กอินและเครื่องมือ

YouTube

เว็บไซต์ของเราใช้ปลั๊กอินจาก YouTube ซึ่งดำเนินการโดย Google ผู้ดำเนินการหน้าเพจ คือ YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ของเราที่มีปลั๊กอินของ YouTube จะมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ YouTube  เซิร์ฟเวอร์ YouTube จะได้รับแจ้งว่า คุณได้เข้าชมหน้าเว็บใดบ้าง

นอกจากนี้ YouTube ยังสามารถบันทึกคุกกี้ต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของคุณได้ด้วย ด้วยความช่วยเหลือของคุกกี้เหล่านี้ YouTube สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ ข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อรวบรวมสถิติของวีดิโอ ปรับปรุงด้านความเป็นมิตรกับผู้ใช้ และป้องกันการพยายามฉ้อโกง คุกกี้จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออก

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี YouTube ของคุณหมายความว่า ได้มีการเปิดใช้งาน YouTube เพื่อกำหนดพฤติกรรมการท่องเว็บสำหรับโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณโดยตรง คุณสามารถป้องกันปัญหานี้ได้ โดยออกจากระบบบัญชี YouTube ของคุณ

YouTube ถูกใช้งาน เพื่อช่วยเราในการมอบข้อเสนอออนไลน์ที่น่าสนใจแก่คุณ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมาย GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลผู้ใช้สามารถดูได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ YouTube ที่: https://policies.google.com/privacy?hl=th

Google Maps

เว็บไซต์นี้ใช้บริการแผนที่ของ Google Maps ผ่าน API ผู้ให้บริการ คือ Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

ในการใช้ฟังก์ชันของ Google Maps จำเป็นต้องบันทึกที่อยู่ IP ของคุณ โดยปกติ ข้อมูลนี้จะถูกโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและบันทึกไว้ที่นั่น ทางเราซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่มีสิทธิดำเนินการใด ๆ กับการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว

การใช้ Google Maps เป็นไปเพื่อการนำเสนอบริการออนไลน์น่าสนใจของเราและการค้นหาสถานที่ที่เราระบุไว้ในเว็บไซต์ได้ง่าย การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมาย GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลผู้ใช้สามารถดูได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google: https://policies.google.com/privacy?hl=th

Google reCAPTCHA

เราใช้ “Google reCAPTCHA” (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “reCAPTCHA”) กับเว็บไซต์ของเรา  ผู้ให้บริการ คือ Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)

จุดประสงค์ของ reCAPTCHA คือ การตรวจสอบข้อมูลที่กรอกลงในเว็บไซต์ของเรา โดยบุคคลหรือโปรแกรมอัตโนมัติ (เช่น ข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มการติดต่อ)  ในการดำเนินการนี้ reCAPTCHA จะวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ตามลักษณะต่าง ๆ การวิเคราะห์นี้จะเริ่มโดยอัตโนมัติในทันทีที่ผู้เยี่ยมชมเข้าสู่เว็บไซต์ สำหรับการวิเคราะห์ reCAPTCHA จะประเมินข้อมูลต่าง ๆ (เช่น ที่อยู่ IP ระยะเวลาที่ผู้เยี่ยมชมอยู่บนหน้าเว็บไซต์ หรือลักษณะการขยับเมาส์ของผู้ใช้งาน) ข้อมูลที่รวบรวมระหว่างการวิเคราะห์จะถูกส่งต่อไปยัง Google

การวิเคราะห์ของ reCAPTCHA จะทำงานอยู่เบื้องหลังทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะไม่ได้รับแจ้งว่ากำลังดำเนินการวิเคราะห์อยู่

การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f  การวิเคราะห์นี้จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติในทันทีที่ผู้เยี่ยมชมเข้าสู่เว็บไซต์ และผู้ให้บริการเว็บไซต์มีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในการปกป้องเว็บไซต์ของตนเองจากการสอดแนมด้วยระบบอัตโนมัติและสแปมที่ไม่เหมาะสม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google reCAPTCHA และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google กรุณาดูที่ลิงก์ต่อไปนี้: policies.google.com/privacy และ https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

etracker

The provider of this website uses the services of etracker GmbH, Hamburg, Germany (www.etracker.com) to analyse usage data. We do not use cookies for web analysis by default. If we use analysis and optimisation cookies, we will obtain your explicit consent separately in advance. If this is the case and you agree, cookies are used to enable a statistical range analysis of this website, a measurement of the success of our online marketing measures and test procedures, e.g. to test and optimise different versions of our online offer or its components. Cookies are small text files that are stored by the Internet browser on the user's device. etracker cookies do not contain any information that could identify a user.

The data generated by etracker on behalf of the provider of this website is processed and stored by etracker solely in Germany by commission of the provider of this website and is thus subject to the strict German and European data protection laws and standards. In this regard, etracker was independently checked, certified and awarded with the ePrivacyseal data protection seal of approval.

The data processing is based on Art. 6 Section 1 lit f (legitimate interest) of the General Data Protection Regulation (GDPR). Our legitimate interest is the optimisation of our online offer and our website. As the privacy of our visitors is very important to us, the data that may possibly allow a reference to an individual person, such as IP address, registration or device IDs, will be anonymised or pseudonymised as soon as possible. etracker does not use the data for any other purpose, combine it with other data or pass it on to third parties.

You can object to the outlined data processing at any time. Your objection has no disadvantageous consequences.

Further information on data protection with etracker can be found here.