การปฏิบัติตาม

แนวทางและประกาศทางกฎหมายของกลุ่ม Schunk

TEST IT.

Weiss Technik GmbH
Greizer Straße 41 - 49
35447 Reiskirchen
Germany

โทรศัพท์: +49 6408 84-0
แฟกซ์: +49 6408 84-8710
อีเมล: info@weiss-technik.com 
เว็บไซต์: http://www.weiss-uk.com 

ก่อตั้ง: 20.03.1956
พันธมิตร: Schunk GmbH, 35452 Heuchelheim
การบริหาร: Peter R. Manolopoulos, Peter Kuisle
ลงทะเบียนศาล: HRB 596 District Court Gießen
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม: DE 811 114 120 

 

Weiss Technik GmbH (Balingen)
Beethovenstraße 34
72336 Balingen
Germany

โทรศัพท์: +49 7433 303-0
แฟกซ์: +49 7433 303-4112
อีเมล: info@weiss-technik.com
เว็บไซต์: www.weiss-technik.com

การจัดตั้ง: 1929
พันธมิตร: Schunk GmbH, 35452 Heuchelheim
การบริหาร: Peter R. Manolopoulos, Peter Kuisle
ลงทะเบียนศาล: HRB 596 District Court Gießen
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม: DE 811 114 120

 

For UK

Weiss Technik UK Ltd.
Units 37-38, The Technology Centre, Epinal Way
Loughborough, Leics. LE11 3GE
Great Britain 

โทรศัพท์: +44 1509 631595

E-mail: enquiries.gb@weiss-technik.com 
เว็บไซต์: http://www.weiss-technik.com 

การบริหาร: Malcolm Youll
จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ หมายเลข: 365 9232
หมายเลขประจำตัวผู้เสีย VAT: Gb736 3794 03 

 

For China:

Weiss-Voetsch Environmental Testing Instruments (Taicang) Co., Ltd.

No.102 Changsheng Road Kaiming Industry Park
Taicang Jiangsu Province, 215400 
P.R.China

โทรศัพท์: + 86-512-5344 3110
แฟกซ์: + 86-512-5344 3111
E-mail: info.cn@weiss-technik.com 
เว็บไซต์: www.weiss-technik.com 

ก่อตั้ง: 29.06.2004
การบริหาร: Peter R. Manolopoulos
ลงทะเบียนศาล: ศาลประชาชน Taicang มณฑลเจียงซู
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 91320585762809260D

 

For India:

Weiss Technik India Private Limited
3-6-271, 2nd Floor, Sudheer Tapani Tower
Himayath Nagar, Hyderabad - 500 029
India

โทรศัพท์: + 91 40 2322 4910
แฟกซ์: + 91 40 2322 4913
อีเมล: sales.in@weiss-technik.com
เว็บไซต์: www.weiss-technik.com

ก่อตั้ง: 26.08.2011
พันธมิตร: Weiss Technik GmbH, 35447 Reiskirchen
การบริหาร: Mr. Peter Kuisle, Mr. Girish Malik, Mr. Ingo Fink
หมายเลขประจำตัวผู้เสีย VAT: 36901461340

 

For Belgium: 

Weiss Technik Belgium BVBA 
Nijverheidszone 
Begijnenmeers 63
1770 Liedekerke 
Belgium 

โทรศัพท์: + 32 53 68 10 10
แฟกซ์: + 32 53 68 10 20

อีเมล: sales.be@weisss-technik.com 
เว็บไซต์: http://www.weiss-technik.com 

ก่อตั้ง: 29.05.1986
การบริหาร: Dirk Van Heck
ลงทะเบียนศาล: Brussels trade register 
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: BE 0429.074.847 

 

HEAT IT.

Weiss Technik GmbH (Reiskirchen)
Greizer Straße 41-49
35447 Reiskirchen
Germany

โทรศัพท์: +49 6408 84-73
แฟกซ์: +49 6408 84-8747
อีเมล: info.ovens@weiss-technik.com
เว็บไซต์: www.weiss-technik.com

ก่อตั้ง: 2472
การบริหาร: Peter R. Manolopoulos, Peter Kuisle
ลงทะเบียนศาล: HRB 596 District Court Gießen
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม: DE 811 114 120

 

COOL IT.

Weiss Klimatechnik GmbH
Greizer Straße 41-49
35447 Reiskirchen
Germany

โทรศัพท์: +49 6408 84-6500
แฟกซ์: +49 6408 84-8720
อีเมล: info@weiss-technik.com 
เว็บไซต์: http://www.weiss-technik.com 

ก่อตั้ง: 06.03.1984
พันธมิตร: Schunk GmbH, Heuchelheim
การบริหาร: Peter R. Manolopoulos, Dirk van Manen
ลงทะเบียนศาล: HRB 1200 District court Gießen
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม: DE 811 114 138 

 

Weiss Pharmatechnik GmbH
Georg-Bölts-Straße 2-8
26135 Oldenburg
Germany

โทรศัพท์: +49 441 57054-0
แฟกซ์: +49 441 57054-189
อีเมล: info.pharma@weiss-technik.com 
เว็บไซต์: www.weiss-pharma.com 

ก่อตั้ง: 1979
การบริหาร: Andreas Rohe
ลงทะเบียนศาล: HRB 1066 District court Oldenburg
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: DE 117 175 518