การปฏิบัติตาม

แนวทางและประกาศทางกฎหมายของกลุ่ม Schunk

ประกาศทางกฎหมาย

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ 2015 Schunk GmbH สงวนลิขสิทธิ์. ไฟล์ ข้อความ รูปภาพ กราฟิกและเสียงวิดีโอ และภาพเคลื่อนไหวทั้งหมด รวมถึงการจัดการของสิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน สิ่งเหล่านี้ไม่ควรคัดลอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือการกระจายหรือดัดแปลง และใช้บนเว็บไซต์อื่น ๆ ไซต์อินเทอร์เน็ต Schunk บางแห่งยังมีเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ของบุคคลที่ให้เนื้อหาดังกล่าว 

เครื่องหมายการค้า
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น แบรนด์ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ Schunk Internet จะได้รับความคุ้มครองชื่อแบรนด์ของ Schunk โดยเฉพาะในกรณีของโลโก้และตราสัญลักษณ์ของบริษัท 

สิทธิ์การใช้งาน
Schunk ต้องการเสนอแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตที่เป็นนวัตกรรมและให้ข้อมูลแก่คุณ ด้วยเหตุนี้เราหวังว่าคุณจะตื่นเต้นกับการออกแบบสร้างสรรค์ของเราอย่างที่เราเป็น อย่างไรก็ตามเราขอความเข้าใจจากคุณว่า Schunk ต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ และเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเหล่านี้ไม่สามารถให้สิทธิ์การใช้งานใด ๆ ต่อทรัพย์สินทางปัญญาของ Schunk 

ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและข้อมูลจำเพาะในเว็บไซต์เหล่านี้ ไม่ได้แสดงถึงการรับประกัน หรือประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงข้อตกลง หรือการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับสภาพความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายและสิทธิบัตร

บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของเราคุณสามารถค้นหาลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต เราต้องการชี้ให้คุณเห็นว่า เราไม่มีอิทธิพลเหนือการออกแบบ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเรา ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ทันสมัย ความถูกต้องครบถ้วน หรือคุณภาพของข้อมูลที่ให้ไว้ เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้เ ราจึงขอกีดกันตนเองจากเนื้อหาใด ๆ และทั้งหมดของเว็บไซต์ดังกล่าว ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับลิงก์ทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของเราซึ่งอ้างถึงเว็บไซต์ภายนอกและเนื้อหา