อุปกรณ์ ไวส์ เทคนิค จากสต็อกสินค้า

ต้องการวันนี้ - เริ่มการทดสอบในสัปดาห์หน้า *

ในฐานะบริษัทที่ดำเนินงานทั่วโลก ไวส์ เทคนิค มีกลุ่มอุปกรณ์มากมายในสต็อก และให้เช่า ซึ่งรวมถึงห้องทดสอบอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศ  ห้องทดสอบความเสถียร การกัดกร่อน และห้องทดสอบการกระแทกอุณหภูมิ เข้าไปดู - ห้องทดสอบถัดไปของคุณอยู่ห่างไปเพียงไม่กี่คลิก

Nr. Application Type of unit Equipment Test space volume
[l]
Min. Temperature
[°C]
Temperature change rate
[K/min]
Year of construction
1 Temperature LabEvent T/20/40/EMC 64842932 Customised connector field - variant 1 20 -40 3 2018
ต้องการผลิตภัณฑ์
2 Stability Pharma 250-L
WEBSeason
64567080 Independent sensor for lux an UV-measurment 250 0 PharmaEvent 2018
ต้องการผลิตภัณฑ์
3 Temperature VT 4021-M 64845907 Door with Window
64844917 Temp Mesurement on test specimen
58566232150040 refrigerant conversion
210 -40 3 2017
ต้องการผลิตภัณฑ์
4 Climate ClimeEvent C/180/70/5 64624915 Door with window
64609904 Mobile design
64624936 Temp mesurement on test specimen
180 -70 5 2017
ต้องการผลิตภัณฑ์
5 Climate ClimeEvent C/180/70a/5 64609904 mobile design
64624915 Door with window
180 -70 5 2019
ต้องการผลิตภัณฑ์
6 Climate ClimeEvent C/180/70a/5 Refrigerant R469A
64624915 Door with window
64609904 mobile design
180 -70 5 2019
ต้องการผลิตภัณฑ์
7 Temperature LabEvent T/210/40/3 64845907 Door with window 210 -40 3 2019
ต้องการผลิตภัณฑ์
8 Temperature LabEvent T/210/40/3 64849045 Door with window 210 -40 3 2019
ต้องการผลิตภัณฑ์
9 Climate VCL 4006 64592024 Water-cooled version
64592017 8 color touch panel
64592031 Access Port Ø 80 mm, L1
64592085 Mobile version for 64
64 -40 3 2018
ต้องการผลิตภัณฑ์
10 Climate ClimeEvent C/1000/70a/3 refrigerantl R469A (WT69)
64624915 door with window
64612904 mobile design
1000 -70 3 2019
ต้องการผลิตภัณฑ์
11 Climate ClimeEvent C/1500/40/3 64624915 Window in door
64612904 Mobile disign
1500 -40 3 2019
ต้องการผลิตภัณฑ์
12 Corrosion SaltEvent SC/KWT 1000 - 1000 0 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
13 Stability PharmaEvent C/600 - 600 0 PharmaEvent 2019
ต้องการผลิตภัณฑ์
14 Climate ClimeEvent C/1000/70/3 64624915 Door with window
64612904 Mobile design
1000 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
15 Climate ClimeEvent C/1000/70a/3 Door with window
mobile design
1000 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
16 Climate ClimeEvent C/1500/70a/5 Door with window
mobile design
1500 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
17 Climate ClimeEvent C/180/70a/3 Door with window
mobile design
180 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
18 Climate ClimeEvent C/180/70/5 64624915 Door with window
64612904 Mobile design
180 -70 5 2019
ต้องการผลิตภัณฑ์
19 Climate ClimeEvent C/1000/70/3 64624915 Door with window
64612904 Mobile design
1000 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
20 Temperature LabEvent T/110/70/3 Door hinged on right side
Safety interlock switch,
open at zero current
Door with window
GN2 / Compressed air connection
110 -70 3 2018
ต้องการผลิตภัณฑ์
21 Shock ShockEvent T/120/V2 - 120 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
22 Climate ClimeEvent C/600/70/3 64624915 Door with window
64611904 mobile design
600 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
23 Climate ClimeEvent C/1000/70/3 64624915 Door with window
64612904 Mobile design
1000 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
24 Climate ClimeEvent C/1000/70/3 64624915 Door with window
64612904 Mobile design
1000 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
25 Climate ClimeEvent C/1000/70a/5 64609904 mobilde desgin
64624915 Door with window
1000 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
26 Climate ClimeEvent C/1500/70a/5 64612904 mobilde desgin
64624915 Door with window
1500 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
27 Climate ClimeEvent C/180/70a/5 64609904 mobilde desgin
64624915 Door with window
180 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
28 Climate ClimeEvent C/1500/70a/3 64612904 mobilde desgin
64624915 Door with window
1500 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
29 Climate ClimeEvent C/180/70/5 64624915 Tür mit Fenster
64609904 Fahrbar
180 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
30 Shock ShockEvent T/120/V2 - 120 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
31 Temperature LabEvent T/20/40/3 - 20 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
32 Temperature LabEvent T/20/40/3 - 20 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
33 Temperature LabEvent T/210/40/3 64845907 Door with window 210 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
34 Climate ClimeEvent C/1500/70/3 64624915 Door with window
64612904 Mobile design
1500 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
35 Climate ClimeEvent C/1500/70/3 64624915 Door with window
64612904 Mobile design
1500 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
36 Climate ClimeEvent C/180/0 - 180 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
37 Temperature TempEvent T/340/70/5 - 340 -70 5 2018
ต้องการผลิตภัณฑ์
38 Shock ShockEvent T/120/V2 - 120 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
39 Climate ClimeEvent C/1000/40/3 64626949 Special voltage up to 20,8 kVA, 60 Hz,
380V 3/PE AC + 10 %
64624915 Door with window
64612904 mobilde desgin
64624943 Electric door lock,
open when de-energised
64624941 Fan switch-off via
door contact switch
6x Shelf of stainless steel
1000 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
40 Shock ShockEvent T/120/V2 - 120 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
41 Shock ShockEvent T/120/V2 - 120 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
42 Shock ShockEvent T/120/V2 - 120 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
43 Climate ClimeEvent C/180/70a/3 64624915 Door with window
64609904 mobile design
180 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
44 Climate ClimeEvent C/180/70a/5 64624915 Door with window
64609904 mobile design
180 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
45 Climate ClimeEvent C/1500/40/3 64624915 Door with window
64612904 mobile design
1500 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
46 Climate ClimeEvent C/180/70a/3 64624915 Door with window
64609904 mobile design
180 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
47 Climate ClimeEvent C/180/70a/3 64624915 Door with window
64609904 mobile design
180 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
48 Climate ClimeEvent C/340/40/5 64624915 Door with window
64609904 mobile design
340 -40 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
49 Climate ClimeEvent C/180/70a/3 64624915 Door with window
64609904 mobile design
180 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
50 Climate ClimeEvent C/340/70a/5 64624915 Door with window
64609904 mobile design
340 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
51 Climate ClimeEvent C/180/70a/5 64624915 Door with window
64609904 mobile design
180 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
52 Climate ClimeEvent C/180/70a/3 64624915 Door with window
64609904 mobile design
180 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
53 Climate ClimeEvent C/340/70a/5 64624915 Door with window
64609904 mobile design
340 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
54 Climate ClimeEvent C/1000/70a/5 64609904 mobilde desgin
64624915 Door with window
1000 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
55 Temperature LabEvent T/500/30/3 64848914 Door with window
64842916 Access port Ø 80 mm (Pos. R1 / L1 / L2)
64624983 Interface RS 232
500 -30 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
56 Temperature LabEvent T/500/30/3 64848914 Door with window
64842916 Access port Ø 80 mm (Pos. R1 / L1 / L2)
64624983 Interface RS 232
500 -30 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
57 Temperature LabEvent T/500/30/3 64848914 Door with window
64842916 Access port Ø 80 mm (Pos. R1 / L1 / L2)
64624983 Interface RS 232
500 -30 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
58 Climate ClimeEvent C/340/70a/5 64624915 Door with window
64609904 mobile design
340 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
59 Shock ShockEvent T/120/V2 - 120 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
60 Shock ShockEvent T/120/V2 - 120 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
61 Climate ClimeEvent C/600/70a/5 64611904 mobilde desgin
64624915 Door with window
600 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
62 Climate ClimeEvent C/340/70a/5 64624915 Door with window
64609904 mobile design
340 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
63 Climate ClimeEvent C/1000/70a/5 64609904 mobilde desgin
64624915 Door with window
1000 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
64 Climate ClimeEvent C/1000/70a/5 64609904 mobilde desgin
64624915 Door with window
1000 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
65 Temperature LabEvent T/40/70/5 64843403 Door with window 40 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
66 Climate ClimeEvent C/1000/70a/5 64609904 mobilde desgin
64624915 Door with window
1000 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
67 Climate ClimeEvent C/1500/70a/5 64609904 mobilde desgin
64624915 Door with window
1500 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
68 Climate ClimeEvent C/340/70a/5 64624915 Door with window
64609904 mobile design
340 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
69 Stability PharmaEvent C/600 - 600 0 PharmaEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
70 Stability PharmaEvent C/1300 - 1300 0 PharmaEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
71 Stability PharmaEvent C/1300 - 1300 0 PharmaEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
72 Temperature LabEvent T/210/70/5 64845907 Door with window 210 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
73 Temperature LabEvent T/110/70/3 64849045 Door with window 110 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
74 Climate ClimeEvent C/340/70a/5 64624915 Door with window
64609904 mobile design
340 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
75 Climate ClimeEvent C/1000/70a/5 64609904 mobilde desgin
64624915 Door with window
1000 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
76 Temperature TempEvent
T/180/40/3
64624915 Door with window
64609904 mobile design
180 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
77 Temperature LabEvent T/110/70/3 64849045 Door with window 110 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
78 Climate ClimeEvent C/340/70a/3 64611904 mobilde desgin
64624915 Door with window
340 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
79 Climate ClimeEvent C/600/70a/5 64611904 mobilde desgin
64624915 Door with window
600 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
80 Temperature LabEvent T/210/70/5 64845907 Door with window 210 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
81 0 TempEvent T/600/40/5/S (LI-Ion) 64624915 Door with Window
64612904 Mobile Design
64625923 Access port Ø 125 mm (L2, R2)
64626942 Safety package for
EUCAR hazard level 4
58566265400060 Preparation for Hazard Level 5
0 0 0 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
82 Shock ShockEvent T/60/V2 - 60 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
83 Shock ShockEvent T/60/V2 - 60 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
84 Shock ShockEvent T/60/V2 - 60 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
85 Temperature LabEvent T/40/70/5 64843403 Door with window 40 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์

*Subject to prior sale. While stock last.


Weiss Technik Lagerlisten FormularSie haben Fragen, Wünsche, Anregungen zu unseren Produkten und Lösungen? Dann nehmen Sie einfach direkt Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen weiterhelfen können!


Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.
Ich bin mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gem. Art. 7 DSGVO einverstanden. Weitere Infos in unserer Datenschutzerklärung. *
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder