อุปกรณ์ ไวส์ เทคนิค จากสต็อกสินค้า

ต้องการวันนี้ - เริ่มการทดสอบในสัปดาห์หน้า *

ในฐานะบริษัทที่ดำเนินงานทั่วโลก ไวส์ เทคนิค มีกลุ่มอุปกรณ์มากมายในสต็อก และให้เช่า ซึ่งรวมถึงห้องทดสอบอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศ  ห้องทดสอบความเสถียร การกัดกร่อน และห้องทดสอบการกระแทกอุณหภูมิ เข้าไปดู - ห้องทดสอบถัดไปของคุณอยู่ห่างไปเพียงไม่กี่คลิก

Nr. Application Type of unit Test space volume
[l]
Min. Temperature
[°C]
Temperature change rate
[K/min]
Year of construction Serial number
1 Temperature VT 4021-M 64845907 Door with Window
64844917 Temp Mesurement on test specimen
58566232150040 refrigerant conversion
210 -40 3 2017 58566232150010
ต้องการผลิตภัณฑ์
2 Climate ClimeEvent C/600/70/3 64242915 Window in the door
64611904 mobile design
600 -70 3 2019 58566250060010
ต้องการผลิตภัณฑ์
3 Climate ClimeEvent C/180/70/5 64624915 Door with window
64609904 Mobile design
64624936 Temp mesurement on test specimen
180 -70 5 2017 58566232120010
ต้องการผลิตภัณฑ์
4 Temperature LabEvent T/210/40/3 64849045 Door with window 210 -40 3 2019 6322629
ต้องการผลิตภัณฑ์
5 Climate VCL 4006 64592024 Water-cooled version
64592017 8 color touch panel
64592031 Access Port Ø 80 mm, L1
64592085 Mobile version for 64
64 -40 3 2018 56546015690010
ต้องการผลิตภัณฑ์
6 Climate ClimeEvent C/600/70/3 64624915 Door with window
64611904 mobile design
600 -70 3 2019 6319275 10000000000272
ต้องการผลิตภัณฑ์
7 Climate ClimeEvent C/1500/70a/5 Door with window mobile design 1500 -70 5 2020 58566262440010
ต้องการผลิตภัณฑ์
8 Climate ClimeEvent C/1500/70a/5 64612904 mobilde desgin
64624915 Door with window
1500 -70 5 2020 58226220730010
ต้องการผลิตภัณฑ์
9 Temperature LabEvent T/210/40/3 64845907 Door with window 210 -40 3 2020 6324952
ต้องการผลิตภัณฑ์
10 Corrosion SaltEvent SC/KWT 500 - 500 0 3 2020 58226222720010
ต้องการผลิตภัณฑ์
11 Climate ClimeEvent C/1500/70/3 64624915 Door with window
64612904 Mobile design
1500 -70 3 2020 6333479
ต้องการผลิตภัณฑ์
12 Temperature TempEvent T/340/70/5 - 340 -70 5 2018 58566243740010
ต้องการผลิตภัณฑ์
13 Climate ClimeEvent C/1000/70a/5 64609904 mobilde desgin
64624915 Door with window
1000 -70 5 2020 6341879
ต้องการผลิตภัณฑ์
14 Temperature LabEvent T/110/70/3 64849045 Door with window 110 -70 3 2020 6343778
ต้องการผลิตภัณฑ์
15 Temperature TempEvent T/600/40/5/S (LI-Ion) 64624915 Door with Window
64612904 Mobile Design
64625923 Access port Ø 125 mm (L2, R2)
64626942 Safety package for EUCAR hazard level 4
58566265400060 Preparation for Hazard Level 5
600 -40 5 2020 58566265400010
ต้องการผลิตภัณฑ์
16 Temperature TempEvent T/600/40/5/S (LI-Ion) 64624915 Door with Window
64612904 Mobile Design
64625923 Access port Ø 125 mm (L2, R2)
64626942 Safety package for EUCAR hazard level 4
58566265400060 Preparation for Hazard Level 5
600 -40 5 2020 58226224370010
ต้องการผลิตภัณฑ์
17 Temperature TempEvent T/1000/40/5/S (LI-Ion) 64624915 Door with Window
64612904 Mobile Design
64625923 Access port Ø 125 mm (L2, R2)
64626942 Safety package for EUCAR hazard level 4
58566265400060 Preparation for Hazard Level 5
1000 -40 5 2020 58226224380010
ต้องการผลิตภัณฑ์
18 Temperature TempEvent T/1000/40/5/S (LI-Ion) 64624915 Door with Window
64612904 Mobile Design
64625923 Access port Ø 125 mm (L2, R2)
64626942 Safety package for EUCAR hazard level 4
58566265400060 Preparation for Hazard Level 5
1000 -40 5 2020 58566266440010
ต้องการผลิตภัณฑ์
19 Shock ShockEvent T/60/V2 - 60 -80 ShockEvent 2020 6341289
ต้องการผลิตภัณฑ์
20 Shock ShockEvent T/60/V2 - 60 -80 ShockEvent 2020 6345842
ต้องการผลิตภัณฑ์
21 Shock ShockEvent T/60/V2 - 60 -80 ShockEvent 2020 6341287
ต้องการผลิตภัณฑ์
22 Shock ShockEvent T/60/V2 - 60 -80 ShockEvent 2020 6345841
ต้องการผลิตภัณฑ์
23 Shock ShockEvent T/60/V2 - 60 -80 ShockEvent 2020 6345843
ต้องการผลิตภัณฑ์
24 Temperature LabEvent T/500/30/3 64848914 Door with window 500 -30 3 2020 6344224 10000000000560
ต้องการผลิตภัณฑ์
25 Shock ShockEvent T/60/V2 - 60 -80 ShockEvent 2020 6345840
ต้องการผลิตภัณฑ์
26 Climate ClimeEvent C/1000/70a/5 64612904 mobile design
64624915 Door with window
1000 -70 5 2020 6340138
ต้องการผลิตภัณฑ์
27 Climate ClimeEvent C/1000/70a/5 64612904 mobile design
64624915 Door with window
1000 -70 5 2020 6341880
ต้องการผลิตภัณฑ์
28 Temperature LabEvent T/210/70/5 64844922 Access port in ceiling Ø 80 mm
64609903 Access port ø 125 mm
64847901 Sound insulation by approx. 2-3 dB(A)
64844927 GN2 / Compressed air connection
210 -70 5 2019 58566255370010
ต้องการผลิตภัณฑ์
29 Climate ClimeEvent C/600/40/3 64612904 mobile design
64624915 Door with window
600 -40 3 2020 6348330
ต้องการผลิตภัณฑ์
30 Climate ClimeEvent C/1000/70a/5 64612904 mobile design
64624915 Door with window
1000 -70 5 2020 6348843
ต้องการผลิตภัณฑ์
31 Climate ClimeEvent C/1000/70a/5 64612904 mobile design
64624915 Door with window
1000 -70 5 2020 6348844
ต้องการผลิตภัณฑ์
32 Temperature LabEvent T/500/30/3 64848914 Door with window 500 -30 3 2020 6349648
ต้องการผลิตภัณฑ์
33 Climate ClimeEvent C/600/70a/5 64611904 mobilde desgin
64624915 Door with window
600 -70 5 2020 6348851
ต้องการผลิตภัณฑ์
34 Shock ShockEvent T/300/V2 - 120 -80 ShockEvent 2020 6348393
ต้องการผลิตภัณฑ์
35 Climate C 340,-70 0 340 -70 3 2019 54260023360070
ต้องการผลิตภัณฑ์
36 Shock ShockEvent T/120/V2 - 120 -80 ShockEvent 2018 58566250230010
ต้องการผลิตภัณฑ์
37 Temperatur TempEvent T/1000/70/3/M 4627913 Test space lighting, 2 x 50 W, 24 V
64624915 Window in the door
64610930 Disconnection of fan via digital channel
64624930 Temperature measurement on test specimen
64631932 Analogue measuring data card 4x input, 5x output
64645927 Air-cooled condenser, at a distance of approx. 3 m (heat dissipation passed to external condenser)
64568927 Refrigerant line, 2-fold, extension to a total distance of 3 m
1000 -70 3 2019 58226210290010
ต้องการผลิตภัณฑ์
38 Stability PharmaEvent Stabilitätsprüfcontainer 40' - 47m³ 0 PharmaEvent 2020 59436025090010
ต้องการผลิตภัณฑ์
39 Stability PharmaEvent Stabilitätsprüfcontainer 20' - 18m³ 0 PharmaEvent 2020 59436025100010
ต้องการผลิตภัณฑ์
40 Temperatur LabEvent T/40/70/5 64843403 Door with window 40 -70 5 2020 6352141
ต้องการผลิตภัณฑ์
41 Climate ClimeEvent C/340/70a/5 64624915 Door with window
64609904 mobile design
340 -70 5 2020 6352145
ต้องการผลิตภัณฑ์
42 Climate ClimeEvent C/600/70a/3 64624915 Window in the door
64611904 Mobile design
600 -70 3 2020 58566268790010
ต้องการผลิตภัณฑ์
43 Climate ClimeEvent C/1000/70a/5 64609904 mobilde desgin
64624915 Door with window
1000 -70 5 2020 6348842
ต้องการผลิตภัณฑ์
44 Temperatur LabEvent T/40/70/5 64843403 Door with window 40 -70 5 2020 6352139
ต้องการผลิตภัณฑ์
45 Climate ClimeEvent C/1000/40/3 64624915 Tür mit Fenster
64612904 Fahrbar
1000 -40 3 2020 6352163
ต้องการผลิตภัณฑ์
46 Temperatur LabEvent T/210/70/5 0 210 -70 5 2020 6352160
ต้องการผลิตภัณฑ์
47 Schock ShockEvent T/120/V2 - 120 0 ShockEvent 2021 6352089
ต้องการผลิตภัณฑ์
48 Schock ShockEvent T/120/V2 - 120 0 ShockEvent 2021 6352090
ต้องการผลิตภัณฑ์
49 Schock ShockEvent T/120/V2 - 120 0 ShockEvent 2021 6352091
ต้องการผลิตภัณฑ์
50 Schock ShockEvent T/120/V2 - 120 0 ShockEvent 2021 6352092
ต้องการผลิตภัณฑ์
51 Climate ClimeEvent C/340/70a/3 64624915 Door with window
64609904 mobile design
340 -70 3 2021 6352155
ต้องการผลิตภัณฑ์

*Subject to prior sale. While stock last.


Weiss Technik Lagerlisten FormularSie haben Fragen, Wünsche, Anregungen zu unseren Produkten und Lösungen? Dann nehmen Sie einfach direkt Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen weiterhelfen können!


Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.
Ich bin mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gem. Art. 7 DSGVO einverstanden. Weitere Infos in unserer Datenschutzerklärung. *
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder