เทคโนโลยีเภสัชกรรมจาก ไวส์ เทคนิค

ที่นี่คุณจะพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้งานของคุณ!

การปกป้องพนักงาน ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม ในลักษณะที่เชื่อถือได้ เราพัฒนาโซลูชันอากาศที่สะอาดและการป้องกันการปนเปื้อนที่ซับซ้อนโดยมีเป้าหมายนี้ในใจ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเรารวมถึงระบบกั้นขวาง ห้องชั่งน้ำหนักและบรรจุ ห้องเก็บตัวอย่าง ระบบการไหลแบบราบเรียบ โต๊ะความปลอดภัย ระบบแยกส่วนและระบบประตูล็อกอากาศ โซลูชันที่หลากหลายและออกแบบเฉพาะตัวของเราถูกนำไปใช้ในด้านเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหาร  เทคโนโลยีการแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์ ในสถาบันวิจัยรวมถึงในห้องปฏิบัติการ

เลือกแอพลิเคชั่น

เลือกอุตสาหกรรม
ลดความเสี่ยงได้อย่างน่าเชื่อถือ

เครื่องระบายอากาศพิเศษสำหรับห้องปฏิบัติการเวิร์คสเตชั่น

การบริหารโครงการ

WIBObarrier®

WIBOjekt®

อุปกรณ์ยก WIBO®

WIBO® Isolator ตัวแยก

โต๊ะงานที่มีความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา KTB-NS II

ระบบประตูกั้น WIBOclean®

BDK® Laminar Flow Systems

เครื่องฆ่าเชื้ออากาศร้อน SteriEvent ISO 5 และ SteriEvent ISO 7

ห้องทดสอบแบบห้องปฏิบัติการ, ประเภท LabEvent

ตู้ทดสอบเสถียรภาพของแสง ตามหลักเกณฑ์ ICH Q 1 B, Pharma-L

ห้องทดสอบเสถียรภาพ, Type Pharma

เตาอบอุตสาหกรรม, เตาอบความร้อนและอบแห้ง, HeatEvent

เตาอบแห้งและเตาอบอุตสาหกรรมสำหรับตัวทำละลายที่ติดไฟได้ EN 1539, HeatEvent F

เตาอบความร้อนและอบแห้งแบบป้องกันการระเบิด, VTUW

เตาอบแห้งป้องกันการระเบิด VFT , VFT with ATEX type examination

ระบบเตาอบต่อเนื่อง, CSU / VDL

VHM Hephaistos - เทคโนโลยีไมโครเวฟที่จดสิทธิบัตร

เตาอบความร้อนและอบแห้งสำหรับห้องคลีนรูม, VTF

ซอฟต์แวร์ S!MPATI® สำหรับแผนกยา

เตาอบแบบสูญญากาศ Thermo Scientific Vacutherm