โซลูชั่นทางชีววิทยาจาก ไวส์ เทคนิค

ที่นี่คุณจะพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้กับงานของคุณ!

Test it. Heat it. Cool it.

ผลิตภัณฑ์ weisstechnik® Fitotron® ประกอบด้วยตู้จำลองภูมิอากาศ และ ห้องที่ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะสำหรับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ในด้านการเจริญเติบโตของพืช การเจริญเติบโตของแมลง การเพาะเลี้ยงแมลง เนื้อเยื่อ และการใช้งานทางจุลชีววิทยาอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถใช้ได้ในทุกกรณีที่จำเป็นต้องมีการควบคุมที่แม่นยำของทั้งสภาพอากาศและแสง เรานำเสนอโซลูชั่นที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตราฐาน และ โซลูชั่นที่ออกแบบเฉพาะ ทั้งห้องล็กและ ห้องใหญ่ สำหรับมหาวิทยาลัย หน่วยงานสาธารณะ และอุตสาหกรรม ดังนั้นคุณสามารถทำวิจัยของคุณต่อไปได้!