โซลูชั่นอิเล็กทรอนิกส์จาก ไวส์ เทคนิค

ที่นี่คุณจะพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้กับงานของคุณ!

Test it. Heat it. Cool it.

อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยนั้นสั้นมากและทุก ๆ วินาทีก็มีค่า! ด้วยการใช้ระบบจำลองสภาพแวดล้อม weisstechnik® คุณจะพบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณทนต่อความร้อน ความเย็น การสั่นสะเทือนและฝุ่นละออง ก่อนที่จะวางตลาดหรือไม่ ความรวดเร็วในการอบแห้งอย่างละเมียดละไม การเคลือบแข็ง และการหุ้มปลอกพลาสติก กลายเป็นของเด็กเล่นโดยใช้ตู้อบแห้งและทำความร้อนของเรา หากกระบวนการผลิตของคุณต้องการสภาพอากาศที่แน่นอนและ / หรือเงื่อนไขความสะอาด โซลูชั่นการปรับอากาศของเราคือคำตอบ ได้เวลาเปิดเครื่องแล้ว!


Vindur®

ยานยนต์ไฟฟ้า

Battery Testing

ระบบทดสอบสำหรับระบบจัดเก็บพลังงานลิเธียมไอออน

ตู้ทดสอบ EMC, ประเภท LabEvent

ระบบอุโมงค์ต่อเนื่องสำหรับการทดสอบปลายสายการผลิต

ห้องทดสอบสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV)

การบริหารโครงการ

ตู้ทดสอบสำหรับการทดสอบช็อกอุณหภูมิ ShockEvent

ห้องทดสอบมลพิษทางอากาศ ประเภท AirEvent

ห้องทดสอบสภาพภูมิอากาศ, ประเภท ClimeEvent

ป้องกัน ESD

ห้องทดสอบอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ, ประเภท LabEvent

ห้องทดสอบแบบห้องปฏิบัติการ, ประเภท LabEvent

ห้องทดสอบอุณหภูมิ, ประเภท TempEvent

ห้องทดสอบชุดประกอบ, ประเภท LabEvent

ตู้ทดสอบการสั่นสะเทือนประเภท ShakeEvent

ห้องทดสอบ Walk-in, ประเภท ClimeEvent

อุปกรณ์ทดสอบน้ำแบบสเปรย์และน้ำกระจายชนิด SWT

อุปกรณ์ทดสอบฝุ่นสำหรับการทดสอบการใช้งาน, ประเภท ST

ห้องทดสอบการกัดกร่อนที่มีอากาศหมุนเวียนและการควบคุมสภาพภูมิอากาศแบบหมุนเวียน, ประเภท SC / UKWT

ห้องทดสอบการกัดกร่อนจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ - SC 1000 / 15-60 IU

ห้องควบคุมสภาพภูมิอากาศของการทดสอบแรงดึง, TensileEvent

ห้องควบคุมอุณหภูมิของการทดสอบแรงดึง, TensileEvent

ระบบลดความชื้นอากาศ

ซอฟต์แวร์ S!MPATI®

เตาอบสำหรับห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม