โซลูชั่นเทคโนโลยีการแพทย์จากไวส์ เทคนิค

ที่นี่คุณจะพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้กับงานของคุณ!

Test it. Heat it. Cool it.

คุณภาพของอวัยวะเทียมขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการทำ นอกจากเทคโนโลยีคลีนรูมสอดคล้องกับมาตราฐาน GMP สำหรับการวัดพิกัด 3 มิติที่แม่นยำ เรายังจัดหาเครื่องอบแห้ง และเตาเผาสำหรับการผลิตข้อต่อเทียม และรากฟันเทียม การคุ้มครองบุคลากรและผลิตภัณฑ์ระหว่างการประมวลผลผลิตภัณฑ์เหล่านี้ - เช่น ระหว่างการขัดผิวงาน - มั่นใจได้โดยสถานที่ที่ทำงานปลอดภัยของ weisstechnik® ความทนทานและความน่าเชื่อถือของขาเทียมสามารถทดสอบได้ในห้องทดสอบแรงดึงภายใต้สภาพอากาศหลากหลาย โปรดอยู่กับการเคลื่อนไหว!


Vindur®

Vindur® Top

เครื่องปรับอากาศสำหรับโรงพยาบาลของคุณ

Vindur® Top ระบบปรับอากาศถูกสุขลักษณะสำหรับติดตั้งด้านบน

ห้องควบคุมสภาพภูมิอากาศของการทดสอบแรงดึง, TensileEvent

ห้องควบคุมอุณหภูมิของการทดสอบแรงดึง, TensileEvent

WIBObarrier®

WIBOjekt®

อุปกรณ์ยก WIBO®

WIBO® Isolator ตัวแยก

โต๊ะงานที่มีความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา KTB-NS II

ระบบประตูกั้น WIBOclean®

BDK® Laminar Flow Systems

Laminar Flow ultraclean®

เครื่องปรับอากาศขนาดกะทัดรัด

ชุดกรองอากาศและพัดลม

เครื่องปรับอากาศขนาดกะทัดรัด mediclean®

เตาอบอุตสาหกรรม, เตาอบความร้อนและอบแห้ง, HeatEvent

เครื่องฆ่าเชื้ออากาศร้อน SteriEvent ISO 5 และ SteriEvent ISO 7

เตาอบแห้งและเตาอบอุตสาหกรรมสำหรับตัวทำละลายที่ติดไฟได้ EN 1539, HeatEvent F

เตาอบความร้อนและอบแห้งแบบป้องกันการระเบิด, VTUW

เตาอบแห้งป้องกันการระเบิด VFT , VFT with ATEX type examination

เตาอบสำหรับห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม

ระบบเตาอบต่อเนื่อง, CSU / VDL

VHM Hephaistos - เทคโนโลยีไมโครเวฟที่จดสิทธิบัตร

เตาอบความร้อนและอบแห้งสำหรับห้องคลีนรูม, VTF

ระบบลดความชื้นอากาศ

CoolW@ll

เตาอบแบบสูญญากาศ Thermo Scientific Vacutherm

ซอฟต์แวร์ S!MPATI®

จอภาพ S!MPATI®

ระบบควบคุม Intelli.4®