Các phòng thử nghiệm chịu nhiệt từ Weiss

Ở đây bạn sẽ tìm thấy các sản phẩm phù hợp cho ứng dụng của bạn!

Test it. Heat it. Cool it.

Các trung tâm dữ liệu đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong xã hội công nghiệp hiện đại. Khả năng tính toán của máy tính nhằm tạo sự gia tăng nhanh chóng về thuật số hóa tiêu thụ lượng năng lượng khổng lồ. Phần lớn công suất máy chủ bị chuyển thành nhiệt, do đó, phải được tiêu tán tốt. Đó là lý do tại sao những người đứng đầu của nhiều công ty công nghệ thông tin và viễn thông quyết định sử dụng các hệ thống điều hòa không khí tiên tiến của Weisstechnik®. Nhờ các giải pháp hiệu quả, mạnh mẽ và riêng biệt để làm mát dữ liệu và trung tâm máy tính nên thiết bị của bạn vẫn hoạt động ổn định - cho dù chúng tản nhiệt ra ngoài nhiều đến nhường nào. Hãy bật công tắc và trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi!