Giải pháp vật liệu từ Weiss

Ở đây bạn sẽ tìm thấy các sản phẩm phù hợp cho ứng dụng của bạn!

Test it. Heat it. Cool it.

Vật liệu được sử dụng trong các quy trình sản xuất khác nhau. Chúng phải an toàn cho con người và môi trường, được định hình đúng mẫu và đáp ứng được mục tiêu lâu dài. Với các hệ thống Weisstechnik®, bạn có thể xác định sự bay hơi có thể có của vật liệu hay các bộ phận dùng trong xây dựng. Ngoài lò sản xuất dùng trong đúc khuôn, chúng tôi cũng cung cấp lò sấy hồng ngoại, ví dụ như để sản xuất thảm hoặc xử lý gỗ. Hạt bụi được tạo ra từ qui trình sản xuất này không làm ảnh hưởng các trạm làm việc an toàn của chúng tôi - và ngay cả trong những tình huống cực kỳ nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đề xuất thêm phương án chống cháy nổ. Hãy lựa chọn sản phẩm tốt nhất của chúng tôi.