Giải pháp sinh học từ Weiss Technik

Ở đây bạn sẽ tìm thấy các sản phẩm phù hợp cho ứng dụng của bạn!

Test it. Heat it. Cool it.

Dòng sản phẩm Weisstechnik® Fitotron® bao gồm các tủ và phòng khí hậu được cải tiến liên tục đặc biệt cho các nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực phát triển của thực vật, phát triển côn trùng, nuôi cấy mô, hạt giống và các ứng dụng vi sinh khác. Những sản phẩm này có thể được sử dụng trong mọi trường hợp cần kiểm soát sinh học một cách chính xác trong điều kiện đòi hỏi có khí hậu và ánh sáng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp bao gồm cả phòng sản xuất hàng loạt hay các tủ riêng biệt theo yêu cầu cho các trường đại học, cơ quan công quyền và ngành công nghiệp. Vì vậy bạn hoàn toàn có thể yên tâm với nghiên cứu của mình!