Giải pháp điện tử từ Weiss Technik

Ở đây bạn sẽ tìm thấy các sản phẩm phù hợp cho ứng dụng của bạn!

Test it. Heat it. Cool it.

Vòng đời của thiết bị điện tử hiện đại rất ngắn, và mỗi giây đều được tính! Bằng cách sử dụng các hệ thống mô phỏng môi trường của Weisstechnik®, bạn có thể biết được sản phẩm của mình có chịu được thử nghiệm lạnh, nóng, rung lắc và thổi bụi trước khi ra mắt thị trường hay không. Nhanh chóng, làm khô nhẹ nhàng và làm cứng lớp phủ ngoài hay tạo ra các bì nhựa tốt trông thật đơn giản khi sử dụng tủ sấy và tủ nhiệt của chúng tôi. Nếu quy trình sản xuất của bạn đòi hỏi điều kiện khí hậu và sạch tuyệt đối thì các giải pháp điều hòa không khí của chúng tôi sẽ là câu trả lời. Nào chúng ta hãy cùng bật tủ để trải nghiệm những tuyệt vời đó!