Công nghệ điều hòa không khí từ Weiss Technik

Ở đây bạn sẽ tìm thấy các sản phẩm phù hợp cho ứng dụng của bạn!

Bất cứ nơi nào mà điều kiện khí hậu tối ưu là cần thiết cho con người và thiết bị - trong các quy trình sản xuất công nghiệp, trong phòng sạch, trong bệnh viện hoặc trong công nghệ thông tin và viễn thông - chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình hệ thống phòng sạch và điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng, hiệu quả. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng với kiến thức từ các chuyên gia hàng đầu từ giai đoạn lập kế hoạch cho đến khi thực hiện các dự án của khách hàng.

Chọn ứng dụng

Chọn ngành
Xin lưu ý rằng chúng tôi có thành viên trong các viện và hiệp hội sau đây:

Nếu bạn muốn biết thêm về các thành viên này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.