Công nghệ dược phẩm từ Weiss Technik

Ở đây bạn sẽ tìm thấy các sản phẩm phù hợp cho ứng dụng của bạn!

Bảo vệ nhân viên, sản phẩm và môi trường của bạn một cách đáng tin cậy. Chúng tôi phát triển các giải pháp ngăn chặn khép kín và không khí sạch tuyệt vời với mục tiêu này. Phạm vi sản phẩm của chúng tôi bao gồm hệ thống rào cản, cân và làm đầy cabin, cabin lấy mẫu, hệ thống dòng chảy tầng, bàn làm việc an toàn, thiết bị cách ly và hệ thống cổng airlock. Các giải pháp đa dạng và riêng biệt của chúng tôi được sử dụng trong các lĩnh vực dược phẩm, hóa chất, mỹ phẩm, công nghiệp thực phẩm, công nghệ y tế và điện tử, trong các viện nghiên cứu cũng như trong các phòng thí nghiệm.

Chọn ứng dụng

Chọn ngành