Tuyên bố sứ mệnh

Đam mê công nghệ, thực dụng và hướng đến khách hàng


Schunk là một tập đoàn công nghệ hoạt động toàn cầu. Chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực vật liệu và kỹ thuật cơ khí cung cấp một sự thúc đẩy lớn cho các ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Schunk theo đuổi tăng trưởng có lợi nhuận cũng như sự độc lập và chiến lược lâu dài. Chúng tôi được đặc trưng bởi sự đa dạng và tôn trọng lẫn nhau: Là một đội, chúng tôi cùng thành công.

Đam mê công nghệ. Chúng tôi rất thành thạo và có ý tưởng thúc đẩy. Điều này làm cho chúng tôi trở thành một người dẫn đầu công nghệ sáng tạo và giúp cho chúng tôi đi trước một bước.

Chúng tôi thực dụng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp nhanh chóng và cung cấp kết quả hiệu quả. Khi làm như vậy, cách tiếp cận của chúng tôi là kinh doanh và hợp tác.

Tập trung vào khách hàng. Chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trên con đường thành công của họ. Cùng nhau, chúng ta đóng góp đáng kể cho một tương lai bền vững.