Weiss Technik quốc tế

Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạnWeiss Umwelttechnik Ges.mbH

Công nghệ nhiệt và mô phỏng môi trường

Công ty con Weiss Umwelttechnik Ges.mbH của chúng tôi chịu trách nhiệm phân phối các giải pháp công nghệ nhiệt và mô phỏng môi trường Weiss Technik tại Áo. Công ty cũng cung cấp một dịch vụ toàn diện cho khách hàng từ nhiều ngành công nghiệp.

Công nghệ nhiệt và mô phỏng môi trường

Đã kiểm tra và thử nghiệm các giải pháp tiêu chuẩn và hệ thống thử nghiệm tùy chỉnh riêng lẻ
Danh mục sản phẩm tại Áo bao gồm toàn bộ loạt sản phẩm Weiss Technik dành cho mô phỏng môi trường và công nghệ nhiệt: các thiết bị tiêu chuẩn cũng như các giải pháp dành riêng cho khách hàng.


Đội ngũ bán hàng và dịch vụ xuất sắc
Weiss Umwelttechnik Ges.mbH được thành lập năm 1994 với tư cách là công ty con bán hàng và dịch vụ của Weiss Umwelttechnik GmbH Đức. Nó có trụ sở tại Vienna.

Weiss Umwelttechnik Ges.m.b.H.

Oberlaaerstraße 316, 1230 Wien
Österreich

+43 1 616 6697
info.at@weiss-technik.com

Gửi email

  Download [.pdf]: Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen

  Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen

  Weiss Umwelttechnik Ges. mbH, Wien

  Download
  Download [.pdf]: From zero to future. Perfectly safe.

  From zero to future. Perfectly safe.

  Automotive

  Download