Weiss Technik quốc tế

Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạnWeiss Klimatechnik Nga

Mô phỏng môi trường và công nghệ điều hòa không khí cho các ngành y tế, điện tử và dược phẩm

Công ty con của chúng tôi Weiss Klimatechnik Nga chuyên về công nghệ điều hòa không khí và mô phỏng môi trường. Công ty cũng chuyên về công nghệ phòng sạch cho ngành công nghiệp điện tử.

Zlata Kachurovskaya

Zlata Kachurovskaya

General Manager Weiss Klimatechnik Russia

Since January 2000 Zlata Kachurovskaya has been the General Manager of the russian subsidiary of Weiss Technik in Moskow and manages the business areas environmental simulation, air conditioning technology and clean room technology for the electonic industry.


Like this, Kachurovskaya, who is born in 1964, has been responsible for the development of Weiss Klimatechnik Russia, founded in 1999, almost from the start.Weiss Klimatechnik Russia

Letnikowskaja Ul. 10/4, 115 114 Moscow
Russland

+7 495 7872043
weiss.ru@weiss-technik.com

Gửi email

  Download [.PDF]: Smart in die Zukunft. Mit Sicherheit.

  Smart in die Zukunft. Mit Sicherheit.

  Electronics

  Download
  Download [.pdf]: ISO 9001:2015 VIT

  ISO 9001:2015 VIT

  Vötsch Industrietechnik GmbH, Balingen

  Download
  Download [.pdf]: Akkreditierungsurkunde DAkkS VIT

  Akkreditierungsurkunde DAkkS VIT

  Vötsch Industrietechnik GmbH, Balingen (Germany)

  Download
  Download [.pdf]: Verleihungsurkunde Wasserhaushaltsgesetz (WHG), VIT

  Verleihungsurkunde Wasserhaushaltsgesetz (WHG), VIT

  Vötsch Industrietechnik GmbH, Balingen (Germany)

  Download
  Download [.pdf]: Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen

  Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen

  Weiss Umwelttechnik GmbH, Weiss Klimatechnik GmbH, Weiss Pharmatechnik GmbH

  Download
  Download [.pdf]: Allgemeine Einkaufsbedingungen

  Allgemeine Einkaufsbedingungen

  Weiss Umwelttechnik GmbH, Weiss Klimatechnik GmbH, Weiss Pharmatechnik GmbH

  Download
  Download [.pdf]: Allgemeine Einkaufsbedingungen

  Allgemeine Einkaufsbedingungen

  Vötsch Industrietechnik GmbH

  Download
  Download [.pdf]: Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen

  Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen

  Vötsch Industrietechnik GmbH

  Download
  Download [.pdf]: ATEX Richtlinie 2014/34/EU, VIT

  ATEX Richtlinie 2014/34/EU, VIT

  Vötsch Industrietechnik GmbH, Reiskirchen

  Download