Weiss Technik quốc tế

Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạnWeiss Technik Singapore Pte. Ltd.

Hệ thống mô phỏng môi trường và các buổi đào tạo cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Weiss Technik Singapore là văn phòng đại diện của chúng tôi ở Châu Á, chuyên cung cấp các buồng thử nghiệm điều hòa không khí và điều hòa nhiệt độ, đồng thời cung cấp đào tạo về sản phẩm và công nghệ cho nhân viên và kỹ sư có trụ sở tại Châu Á, Úc, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Hệ thống mô phỏng môi trường và các buổi đào tạo cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Sản phẩm được lựa chọn và trung tâm đào tạo nội bộ
Weiss Technik Singapore cung cấp các buồng thử nghiệm nhiệt độ và điều hòa không khí, được sản xuất và phát triển bởi công ty con của Mỹ là Weiss Umwelttechnik GmbH. Trung tâm đào tạo dịch vụ của công ty tổ chức các buổi đào tạo thường xuyên cho nhân viên và kỹ sư từ Châu Á, Úc, Hàn Quốc và Trung Quốc.


Chuyên môn, cam kết và dịch vụ
Weiss Technik Singapore PTe. Ltd. được thành lập vào năm 2001 như là một công ty con của công ty Mỹ Weiss Technik Bắc Mỹ. Nhân viên của công ty cung cấp cho khách hàng dịch vụ nhanh chóng và nổi bật ở mọi giai đoạn, từ tư vấn ban đầu cho đến lắp đặt, sửa chữa, bảo trì và sửa đổi cho đến các buồng thử nghiệm hiện có.

Weiss Technik Singapore Pte. Ltd.

No. 68 Kallang Pudding Road, #03-04 SYH Logistics Building 349327
Singapur

+60 124 338708
ralf.touby@weiss-technik.com

Gửi email