Mô phỏng môi trường - kế hoạch dịch vụ

Bạn luôn có thể dựa vào chúng tôi

Gerd Lippert

Bereichsleiter Service Disposition

Fon: +49 6408 84 6540
Fax: +49 6408 84 8040
E-Mail: gerd.lippert@weiss-technik.com

Gửi email

Gernold Pfeil

PLZ: 0-1, 10-17

Fon: +49 6408 84 6560
Fax: +49 6408 84 8060
E-Mail: gernold.pfeil@weiss-technik.com

Gửi email

Andreas Gärtner

PLZ: 29-32,37-39

Fon: +49 6408 84 6322
Fax: +49 6408 84 8261
E-Mail: andreas.gaertner@weiss-technik.com

Gửi email

Carina Bingel

PLZ: 18-28, 49

Fon: +49 6408 84 6451
Fax: +49 6408 84 8732
E-Mail: carina.bingel@weiss-technik.com

Gửi email

Lars Becker

PLZ: 95-99

Fon: +49 6408 84 6270
E-Mail: lars.becker@weiss-technik.com

Gửi email

Gisela Brandes

Bundeswehr

Fon: +49 6408 84 6424
Fax: +49 6408 84 8124
E-Mail: gisela.brandes@weiss-technik.com

Gửi email

Enrico Rattler

PLZ: 33, 35, 48, 53, 56+59

Fon: +49 6408 84 6180
Fax: +49 6408 84 8180
E-Mail: enrico.rattler@weiss-technik.com

Gửi email

Jochen Herzberger

PLZ: Diverse Kunden im Rhein/Main Gebiet

Fon: +49 6408 84 6514
Fax: +49 6408 84 8042
E-Mail: jochen.herzberger@weiss-technik.com

Gửi email

Benjamin Jeckel

PLZ: 34, 36, 57, 60-65

Fon: +49 6408 84 6116
Fax: +49 6408 84 8170
E-Mail: benjamin.jeckel@weiss-technik.com

Gửi email

Katja Rühl

PLZ: 40-47, 50-52, 58

Fon: +49 6408 84 6729
Fax: +49 6408 84 8229
E-Mail: katja.ruehl@weiss-technik.com

Gửi email

Andreas Hopp

diverse Kunden im Großraum Stuttgart

Fon: +49 6408 84 6443
Fax: +49 6408 84 8064
E-Mail: andreas.hopp@weiss-technik.com

Gửi email

Tanja Nuhn

PLZ: 54-55, 66-69, 75-76

Fon: +49 6408 84 6106
Fax: +49 6408 84 8349
E-Mail: tanja.nuhn@weiss-technik.com

Gửi email

Michael Waldschmidt

PLZ: 70-71, 73

Fon: +49 6408 84 6727
Fax: +49 6408 84 8471
E-Mail: michael.waldschmidt@weiss-technik.com

Gửi email

Kevin Mertens

PLZ: 72, 77, 79

Fon: +49 6408 84 6462
Fax: +49 6408 84 8360
E-Mail: kevin.mertens@weiss-technik.com

Gửi email

Maximilian Kirsch

PLZ: 74

Fon: +49 6408 84 6851
Fax: +49 6408 84 8732
E-Mail: maximilian.kirsch@weiss-technik.com

Gửi email

Dimitri Wolf

PLZ: 78

Fon: +49 6408 84 6439
E-Mail: dimitri.wolf@weiss-technik.com

Gửi email

Patrick Erdmann

PLZ: 81000-81999 +diverse Kunden

Fon: +49 6408 84 6531
Fax: +49 6408 84 8116
E-Mail: patrick.erdmann@weiss-technik.com

Gửi email

Andreas Form

Kunden: 93-94 und diverse Kunden

Fon: +49 6408 84 6470
Fax: +49 6408 84 8291
E-Mail: andreas.form@weiss-technik.com

Gửi email

Jan-Eric Schraub

PLZ: 85000-85199, 90-92

Fon: +49 6408 84 6511
Fax: +49 6408 84 8411
E-Mail: jan-eric.schraub@weiss-technik.com

Gửi email

Dirk Münster

PLZ: 86-89

Fon: +49 6408 84 6510
Fax: +49 6408 84 8222
E-Mail: dirk.muenster@weiss-technik.com

Gửi email

Marcel Ludwig

PLZ: 80, 82-84, 85200-85999

Fon: +49 6408 84 6895
E-Mail: marcel.ludwig@weiss-technik.com

Gửi email

Kế hoạch dịch vụ

Các dịch vụ được cung cấp bởi Weiss bao gồm tư vấn, lập kế hoạch và sản xuất cũng như lắp đặt, giám sát và đào tạo. Bằng cách này, khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới có thể nhanh chóng được hưởng lợi từ tất cả các dịch vụ như điện lạnh, điều hòa không khí, công nghệ thông gió và điều khiển từ một nguồn duy nhất - đáng tin cậy, nhanh chóng và linh hoạt.

Tìm hiểu thêm. Chúng tôi rất vui khi được tư vấn cho bạn. Chỉ cần gọi đường dây trợ giúp dịch vụ của chúng tôi:
+49 180 5 666 556 (Đức)

Peter Schon

Thụy Sĩ

Fon: +41 55 256 1078
E-Mail: peter.schon@weiss-technik.com

Gửi email

Jörg Gierth

Thụy Sĩ

Fon: +41 55 256 1065
E-Mail: joerg.gierth@weiss-technik.com

Gửi email

Jasmin Ganter

Thụy Sĩ

Fon: +41 55 256 1079
E-Mail: jasmin.ganter@weiss-technik.com

Gửi email

Manuela Gomes

Thụy Sĩ

Fon: +41 55 256 1075
E-Mail: manuela.gomes@weiss-technik.com

Gửi email

Kế hoạch dịch vụ

Các dịch vụ của Weiss bao gồm tư vấn, lập kế hoạch và sản xuất cũng như lắp đặt, hỗ trợ và đào tạo. Bằng cách này, khách hàng của chúng tôi nhận được tất cả các dịch vụ liên quan đến công nghệ làm lạnh, điều hòa không khí, công nghệ thông gió và điều khiển trên toàn thế giới từ một nguồn duy nhất - đáng tin cậy, nhanh chóng và linh hoạt.

Tìm hiểu thêm. Chúng tôi luôn nhiệt tình tư vấn bạn. Chỉ cần chọn đường dây trợ giúp dịch vụ của chúng tôi:
+41 55 2 561 078 (Thụy Sĩ)

Doris Denner

Áo

Fon: +43 1 616 66 97
E-Mail: Doris.denner@weiss-technik.com

Gửi email

Petra Silberbauer

Áo

Fon: +43 1 616 66 97
E-Mail: Petra.silberbauer@weiss-technik.com

Gửi email

Kế hoạch dịch vụ

Các dịch vụ của Weiss bao gồm tư vấn, lập kế hoạch và sản xuất cũng như lắp đặt, giám sát và đào tạo. Bằng cách này, khách hàng của chúng tôi nhận được tất cả các dịch vụ liên quan đến công nghệ làm lạnh, điều hòa không khí, công nghệ thông gió và điều khiển trên toàn thế giới từ một nguồn duy nhất - đáng tin cậy, nhanh chóng và linh hoạt.

Tìm hiểu thêm. Chúng tôi luôn nhiệt tình tư vấn bạn. Chỉ cần chọn đường dây trợ giúp dịch vụ
+43 1 616 66 97 (Áo)

Kế hoạch dịch vụ ở Bỉ

Fon: +32 53 64 10 64
Fax: +32 53 68 10 20

Gửi email

Kế hoạch dịch vụ

Các dịch vụ của Weiss bao gồm tư vấn, lập kế hoạch và sản xuất cũng như lắp đặt, giám sát và đào tạo. Bằng cách này, khách hàng của chúng tôi nhận được tất cả các dịch vụ liên quan đến công nghệ làm lạnh, điều hòa không khí, công nghệ thông gió và điều khiển trên toàn thế giới từ một nguồn duy nhất - đáng tin cậy, nhanh chóng và linh hoạt.

Tìm hiểu thêm. Chúng tôi luôn nhiệt tình tư vấn bạn. Chỉ cần chọn đường dây trợ giúp dịch vụ của chúng tôi:
+32 53 64 1064 (Bỉ)