Các thương hiệu của Weiss Technik

Năng lực kết hợp - hiện diện toàn cầu

Công ty Weiss Technik là sự kết tinh của bốn thương hiệu mạnh trong các lĩnh vực mô phỏng môi trường, công nghệ nhiệt, công nghệ điều hòa không khí và các giải pháp khí sạch và khép kín. Các thương hiệu Weisstechnik®, Vötschtechnik®, Fitotron® và S! MPATI® là đại diện cho các sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng cao, các giải pháp đặc biệt đáp ứng từng khách hàng và các dịch vụ đạt chuẩn.

Thương hiệu Weisstechnik nổi tiếng với các giải pháp hàng đầu trong các lĩnh vực mô phỏng môi trường, công nghệ nhiệt, công nghệ điều hòa không khí và các hệ thống khí sạch và khép kín.

Tìm hiểu thêm

Thương hiệu truyền thống Vötschtechnik nổi tiếng với các giải pháp sáng tạo và đáng tin cậy trong các lĩnh vực mô phỏng môi trường và công nghệ nhiệt.

Tìm hiểu thêm

Thương hiệu sản phẩm Fitotron® cung cấp tủ cho việc thử nghiệm phát triển, nuôi trồng thực vật và tủ cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu hay bộ phận R&D.

Tìm hiểu thêm

Thương hiệu S! MPATI® được biết đến với các giải pháp phần mềm đặc biệt cho các phòng thí nghiệm mô phỏng và cho các tủ sấy, tủ môi trường hay lò nung.

Tìm hiểu thêm

Thương hiệu S! MPATI® được biết đến với các giải pháp phần mềm đặc biệt cho các phòng thí nghiệm mô phỏng và cho các tủ sấy, tủ môi trường hay lò nung.

Tìm hiểu thêm