Interviews

Thông tin hiện tại về Weiss Technik


Interviews

Dry Room Systems for Battery Cell Production

In the production of high-performance lithium-ion batteries for electric drives, a constantly dry room climate is one of the key technologies.

Find out more

Toàn bộ nhân viên của chúng tôi đều là những chuyên gia

Nhân viên được đào tạo tốt là cơ sở để chúng tôi cung cấp các dịch vụ chất lượng cao. Weiss Umwelttechnik có hơn 150 kỹ thuật viên dịch vụ. Gần 40 nhân viên đang làm việc bên Đường dây hỗ trợ dịch vụ và trợ giúp từ Văn phòng hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm

“Dịch vụ đáng tin cậy là yếu tố thiết yếu”

Dịch vụ - nhanh chóng và ổn định - đó là tiêu chí của Weiss Umwelttechnik. Để đảm bảo các thiết bị và hệ thống mô phỏng môi trường luôn sẵn sàng hoạt động, công ty có đội ngũ kỹ thuật viên trình độ cao và có sẵn các phụ tùng thay thế trong thời gian dài.

Tìm hiểu thêm